За EEDE

Независимият европейски ежедневен експрес (IEDE) ежедневно отчита европейски органи, мултинационални организации и новини от европейските столици, включително национални новини с европейско въздействие.

Статиите са базирани на собствени доклади и независими надеждни европейски източници. Сайтът се управлява и попълва от холандския производител на новини Iede de Vries, бивш старши редактор на международни информационни организации.

Iede се занимава с журналистика и публичност повече от 40 години като репортер, редактор и главен редактор на местно, регионално, национално и международно ниво.

Той често може да бъде намерен в Брюксел или Страсбург и на други новинарски събития, за да съобщава за него.

Де Ври