Sobota 16 členů 2021

Skotské sadbové brambory nejsou jen na export do EU

De Britse aardappelindustrie voert besprekingen met de Europese Unie over versoepeling van de pootaardappel-maatregel, maar is daarover weinig hoopvol. Omdat in Groot-Brittannië sommige rassen worden geteeld met behulp van technieken die in...

Švýcarsko má nejvíce ochranné lesy v Evropě

De houtvoorraad in de Europese bossen is de afgelopen dertig jaar met meer dan tien miljard kubieke meter hout toegenomen. Daardoor neemt de koolstofopslag in de Europese natuur ook toe. De EU...

EU je přesvědčen, že Nizozemsko by se mělo zabývat znečištěním ovzduší a půdy

De Europese Commissie vindt dat de Nederlandse landbouw de uitstoot van milieuvervuilende stoffen zoals stikstof en ammoniak serieus moet verminderen. Anders loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te gaan houden, zoals...

Irsko se obává, že britský pozemní most bude brzy bez vybavení EU

De Europese, Ierse en Britse voedingssector maken zich grote zorgen om de gevolgen van de bevoorrading na het Britse vertrek uit de EU. Ze waarschuwen dat leveringsproblemen kunnen ontstaan voor voedingsmiddelen als...

Méně prasat, prasnic a selat na amerických farmách

Voor het eerst sinds jaren hebben varkenshouders in de Verenigde Staten hun veestapels verkleind. Als gevolg van de wisselende slachtcapaciteit in de Amerikaanse slachthuizen, houden de varkensfokkers er minder mestvarkens en biggen op na.

Australští farmáři chtějí více zahraničních sezónních pracovníků

Australië heeft een kleine versoepeling aangekondigd voor de werkvergunningen voor buitenlandse seizoenswerkers, maar landbouworganisaties dringen aan op veel méér verruiming. Voor de op handen zijnde graanoogst is er door allerlei reisbeperkingen in...

Zemědělci naštvaní na supermarkety pro zakrnělé ceny potravin v obchodě

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere prijsafspraken, vóór de afronding van de jaarlijkse officiële prijsonderhandelingen. Een paar weken...

Němečtí chovatelé prasat se chtějí zastavit nebo reorganizovat s výstupní prémií

Meer dan de helft van de Duitse varkensfokkers heeft grote belangstelling om in ruil voor een passende financiële vergoeding uit de varkensproductie te stappen. Naast subsidies voor het modernisering en ombouwen van stallen, zou betaalde volledige...

Skotské sadbové brambory nejsou jen na export do EU

De Britse aardappelindustrie voert besprekingen met de Europese Unie over versoepeling van de pootaardappel-maatregel, maar is daarover weinig hoopvol. Omdat in Groot-Brittannië sommige rassen worden geteeld met behulp van technieken die in...

Švýcarsko má nejvíce ochranné lesy v Evropě

De houtvoorraad in de Europese bossen is de afgelopen dertig jaar met meer dan tien miljard kubieke meter hout toegenomen. Daardoor neemt de koolstofopslag in de Europese natuur ook toe. De EU...

Populární