Mandag den 6. februar 2023

Bruxelles truer EU-lande med bøder for lemfældig tilgang til miljøforurening

Europa-Kommissionen truer med at tage seks EU-lande til den højeste EU-domstol, fordi de ikke gør nok ved jord- og luftforurening. For eksempel truer Irland med at pådrage sig en bøde på EU, fordi det ...

Holland begrænser også teknologisalg til kinesisk industri

Holland og Japan vil sammen med USA begrænse salget af halvledermaskiner til Kina. Som følge heraf kan kineserne ikke selv fremstille de nødvendige højteknologiske chips, som Beijing har brug for til militært udstyr. 

Ny brasiliansk præsident vil have Mercosur-opdatering med EU

Forhandlingerne om Mercosur-aftalen mellem EU og de sydamerikanske lande kan snart genoptages. En sådan handelsaftale er tvingende nødvendig, mener den nye brasilianske præsident Lula da Silva. På en pressekonference i Montevideo bønfaldt han...

Europa-Parlamentet ønsker at forbyde eksport af plastaffald til ikke-EU-lande

Europa-Parlamentet ønsker et forbud mod eksport af plastaffald til lande uden for EU. Forbuddet skulle træde i kraft om cirka tre år. Med den holdning vil Europa-Parlamentet forhandle med miljøministrene...

Adema ønsker først en EU undersøgelse af konsekvenserne for industrielt husdyrbrug

Holland er principielt positive over for europæiske planer for yderligere reduktion af luftforurening fra husdyrbrug, men mener, at der først bør igangsættes en konsekvensanalyse. På grund af udvidelsen af europæiske miljølove,...

EU krisefond åben for dupede landmænd i nabolande til Ukraine

Seks østeuropæiske EU-lande har igen bedt Europa-Kommissionen om støtte mod markedsforvridninger forårsaget af ukrainsk landbrugseksport. Det løber stort set gennem deres territorium, siden EU sidste år importerede de fleste toldsatser på ukrainske landbrugsprodukter...

Holland støtter endnu ikke EU-loven mod luftforurening fra husdyrbrug

Holland er i princippet positiv over for det europæiske forslag om at begrænse miljøforurening fra husdyrbrug. Holland mener også, at ammoniak- og methanemissionerne bør reduceres. Men minister Piet Adema vil først have sin egen...

Rester af glyphosat er ikke kun blevet opdaget i landdistrikterne

Medicinsk forskning i irske familier har vist, at hver fjerde person havde rester af herbicidet glyphosat i kroppen. Testene blev udført på gård- og ikke-gårdshusholdninger, men resultaterne var for begge testgrupper...

Bruxelles truer EU-lande med bøder for lemfældig tilgang til miljøforurening

Europa-Kommissionen truer med at tage seks EU-lande til den højeste EU-domstol, fordi de ikke gør nok ved jord- og luftforurening. For eksempel truer Irland med at pådrage sig en bøde på EU, fordi det ...

Holland begrænser også teknologisalg til kinesisk industri

Holland og Japan vil sammen med USA begrænse salget af halvledermaskiner til Kina. Som følge heraf kan kineserne ikke selv fremstille de nødvendige højteknologiske chips, som Beijing har brug for til militært udstyr. 

populær