Tolv EU-lande er imod at tillade laboratoriekød


Tolv EU-lande mener, at laboratoriekød ikke bør tillades på fødevaremarkedet indtil videre. De mener, at det først er nødvendigt at undersøge, hvad konsekvenserne heraf kan være, både for folkesundheden og for den nuværende landbrugs- og fødevareproduktion.

Italien har hidtil været den mest udtalte modstander af at tillade laboratoriekød. Der er endda vedtaget en italiensk lov om dette, men det er i øjeblikket ved at blive undersøgt af EU for mulige overtrædelser af det indre markeds regler. 

De tolv lande giver en slags forhåndsadvarsel om de mulige konsekvenser af kunstigt kød i et dokument til landbrugsministrene. "Denne praksis truer primære farm-baserede autentiske fødevareproduktionsmetoder," sagde dokumentet.

Notatet er udarbejdet af den østrigske, franske og italienske delegation og støttes af Den Tjekkiske Republik, Cypern, Grækenland, Ungarn, Luxembourg, Litauen, Malta, Rumænien og Slovakiet. De tolv landes holdning kan skabe splid i Landbrugsrådet.

I øjeblikket sælges der ikke laboratoriekød i supermarkeder i Europa. Dette er kun muligt efter europæisk godkendelse af EFSA, i overensstemmelse med de gældende regler for adgang til nye fødevarer, den såkaldte Novel Food Regulation. Det er for nylig blevet tilladt i Singapore, USA og Israel; Denne procedure er allerede i gang i Schweiz.

Inden for EU er Holland førende inden for produktion af cellebaseret kød, efter at den første laboratoriefremstillede hamburger blev præsenteret i 2013. For tre år siden tildelte Bruxelles to millioner euro til det hollandske 'Feed for Meat'-projekt.