Emissioner fra store husdyrbrug i EU vil snart blive betragtet som industrielle emissioner

Holland er i princippet positiv over for EU-kommissærernes forslag om at inkludere de større kvægbrug under direktivet mod industriel miljøforurening. Holland er også enig i, at ikke kun store, men også mindre svine- og fjerkræbedrifter vil være omfattet.

Som følge heraf vil disse virksomheder om få år, ligesom industrielle forurenere, skulle have de nyeste teknikker mod miljøforurening i deres virksomhed. 

Et par andre EU-lande udtrykte også deres støtte, men beholdt de nødvendige slag. De fleste lande er ikke enige i, at husdyrbrug med mere end 150 dyr snart vil falde ind under ordningen. Og de foreslåede lavere tærskler for svineavlere og fjerkræavlere ser dem også som en trussel mod deres små familiebedrifter. 

For kvægbrug betyder det, at gårde med mere end 150 kvæg vil indgå. For svine- og fjerkræbedrifter sænkes de eksisterende tærskler til 300 søer og 500 grise og til 10.714 æglæggende høner og 5.000 slagtekyllinger. 

Miljøkommissær Virginius Sinkevicius modsagde mandag ved EU Agriculture Council i Bruxelles, at den nye ordning ville være alt for omfattende. Ifølge ham vil direktivet snart gælde for maksimalt 13% fra de kommercielle husdyr-, svine- og fjerkræbedrifter, der i fællesskab er ansvarlige for 60% af udledningen af ammoniak og 43% metan i EU.

Mange landbrugsministre sagde mandag, at de havde alvorlige forbehold over for 'udligning af husdyrbrug med industri'. 

Landbrugskommissær Janus Wojciechowski sagde tidligere, at det vil tage endnu et halvt år, før EU-lovgivningen bliver ændret, hvorefter de 27 EU-lande endnu ikke har indarbejdet den i deres egne love, og at husdyr har tre år til at overholde. Desuden vil Bruxelles udarbejde en konsekvensanalyse ('konsekvensanalyse'), som det er sædvanligt med næsten enhver ny lov. 

Den hollandske LNV-topembedsmand Guido Landsheer (der erstattede fungerende minister Carola Schouten) sagde, at Holland ønsker at beholde implementeringen i sine egne (hollandske) hænder. Han anførte, at reglerne skal være fleksible og proportionale nok, så de kan tilpasses aspekter såsom nationale implementerings- og håndhævelsesaspekter såvel som med industripraksis. 

Desuden vil Holland udarbejde sin egen konsekvensanalyse. Holland vil også overveje de nye regler i forhold til overgangen i hollandsk landbrug, skrev minister Schouten tidligere i sit kommenterede brev til parlamentet.