EU-lande ønsker hurtig indsats mod PFAS-rester i fødevarer

Holland og Danmark og flere andre EU-lande opfordrer EU til at indføre strengere standarder mod PFAS-rester i fødevarer. Det er klart, at EU skal tage affære, gjorde de det klart tirsdag på det månedlige LNV-ministermøde i Luxembourg. 

Tyskland, Danmark, Holland, Norge og Sverige rapporterede officielt til Det Europæiske Kemikalieagentur (Echa) for to år siden, at de ønsker et forbud mod 'evigtige kemikalier' såsom PFAS...

Danmark kommer nu til at indføre sit eget forbud, efter at der sidste år blev fundet rester af de ikke-nedbrydelige kemikalier i danske æg, sandsynligvis forårsaget af forurenet kyllingefoder. 

PFAS-forurening har været store nyheder i Danmark i flere måneder, efter at Rigsombudsmanden i begyndelsen af dette år kunne fortælle, at myndighederne stort set ikke havde gjort noget ved den stigende forurening i årevis. Ifølge Ombudsmanden kan disse myndigheder holdes medansvarlige for sundhedsrisici. 

Yderligere forskning har vist, at PFAS også ophobes i græs og husdyr. Som svar annullerede danske naturreservatforvaltere og Forsvarsministeriet i sidste uge lejekontrakter med snesevis af husdyrbrugere af frygt for, at de ville blive stillet til ansvar.

Det har store konsekvenser for de berørte husdyrbrugere, da de i dag ikke har adgang til disse arealer til at afgræsse deres husdyr. Det drejer sig allerede om tusindvis af hektar.

'Vi tager ingen chancer, når det kommer til mulig PFAS-forurening af vores fødevarer. Derfor stopper vi nu midlertidigt kvæggræsning i en række nationale naturområder. Det vil vi gøre, indtil vi ved mere om, hvor meget af det specifikke gedeieden, der faktisk er forurenet, sagde miljøminister Magnus Heunicke. Naturstyrelsen er nu sammen med de relevante myndigheder ved at undersøge, hvad der skal gøres med gedeieden.

Det danske forbud gælder ikke kun for landbrugs- og fødevareindustrien, men også for forarbejdning af PFAS-kemikalier i emballage og børnelegetøj. PFAS-stoffer kan bruges i mange produkter og bruges blandt andet til at imprægnere regntøj, så det bliver vandafvisende.

I Holland har spørgsmålet om kemikalievirksomheden 3M i Zwijndrecht stået på i flere år, med stigende indikationer på, at forurenende stoffer ender i jorden og muligvis også i drikkevandet. Det truende grundvandsproblem er allerede på dagsordenen i provinsrådet i Middelburg og Den Bosch.