EU-lande ønsker en udsættelse af klimaloven mod skovrydning

En række EU-lande, herunder Tyskland og Holland, bønfalder Europa-Kommissionen om at udsætte indførelsen af den allerede annoncerede klimalov mod skovrydning. De hævder, at Bruxelles endnu ikke har afsluttet det administrative forberedende arbejde, såsom at udarbejde såkaldt benchmarking, startsituationerne pr. land. 

Denne anmodning om yderligere forsinkelse kommer efter nogle Green Deal-love i landbruget blev trukket tilbage og lempet i sidste måned. Det nye forslag støttes af Bulgarien, Estland, Irland, Luxembourg, Holland, Slovenien, Spanien og Ungarn. Det er endnu ikke et kvalificeret flertal.

De udtrykte for nylig deres bekymringer over klimalovgivningens fremskridt på ministerrådsmødet i Luxembourg. De hævder, at Europa-Kommissionen endnu ikke har afsluttet det nødvendige administrative arbejde. Dette rejser spørgsmål om gennemførligheden af at indføre lovene rettidigt.

Skovrydningsrisikoen for alle importerende EU-lande vurderes i den benchmarking, som Bruxelles har annonceret, men som endnu ikke er implementeret. Uden benchmarking ville alle lande blive rangeret ligeligt og skulle betale uforholdsmæssigt meget bureaukrati. Tiden er ved at løbe ud, fordi erhvervslivet og regeringen skal kunne forberede sig i tide.

EU-forordningen foreskriver, at soja, oliepalme, kvæg, kaffe, kakao, gummi og træ (og produkter fremstillet heraf) kun må importeres, hvis de ikke er forbundet med skovrydning. Forordningen trådte i kraft i juni 2023, og de nye regler skal anvendes 18 måneder senere, fra udgangen af 2024.

Som svar på medlemsstaternes bekymringer har Europa-Kommissionen meddelt, at den vil evaluere situationen og fortsætte dialogen. Det understreges, at stræben efter en grønnere fremtid ikke skal undermineres, men samtidig skal der tages hensyn til praktisk gennemførlighed og økonomisk effekt.