EU-Miljøministre overvejer jordbundsdirektivet

Miljøministrene fra EU-landene tager mandag stilling i Bruxelles til et nyt europæisk jordbundsdirektiv mod yderligere forurening af jorden. Bruxelles har tidligere fastsat strengere regler mod luft- og vandforurening. Dette jordbundsdirektiv kræver, at de 27 EU-lande udfører hyppigere og mere omfattende målinger. 

Resultaterne af jordprøver skal herefter opbevares i et offentligt register, hvorefter naboer og borgere kan fremsætte erstatningskrav mod gerningsmændene. Et system med jordregistrering og renjordsdeklaration kan også kombineres med tilskud til lodsejere, landmænd og gartnere. 

EU har mere end 3 millioner kendte forurenede pletter, mens intensiv jordbundsforskning ikke engang er blevet udført i alle EU-lande i de seneste år. Holland har cirka 250.000 steder, der kan være alvorligt forurenede. Tænk på (tidligere) kemiske vaskerier, tankstationer, garager, gasfabrikker eller landbrug, hvor der tidligere blev brugt forbudte stoffer.

Direktivforslaget har mødt indvendinger i landbrugskredse. Landbrugsministre og den hollandske landbrugsadvokatgruppe LTO udtrykte alvorlige forbehold. Ifølge LTO-Holland er yderligere restriktioner og forpligtelser ikke ønskelige, og EU skal tage hensyn til de specifikke forhold og behov i de enkelte medlemsstater.

Paul Polman, den tidligere administrerende direktør for Unilever, som nu fører kampagner om miljøspørgsmål, kaldte det også "et vigtigt stykke lovgivning", men bemærkede, at sund jord ikke er veldefineret. Han håbede, at der vil blive udviklet "skarpere mål", som også er "meget sted- og afgrødespecifikke".

Den europæiske ren jordforordning vil ikke være et obligatorisk direktiv og vil ikke indeholde nogen resultatforpligtelser; ikke før 2050 og ikke for mellemliggende år. Naturorganisationer har opfordret EU-Kommissionen til at opstille bindende mål for at forhindre jorderosion. Men miljøkommissær Virginius Sinkevicius sagde, at Bruxelles først ønsker at sikre, at jordbundsforholdene ikke forværres yderligere; Så kommer afhjælpningen og forbedringen.

Den næste fase af beslutningsprocessen omfatter holdningen fra Europa-Parlamentets miljøudvalg, som også skal fastlægge sit syn på forslaget. Først efter dette trin kan trilogforhandlingerne med miljøministrene og Europa-Kommissionen starte, hvor der forventes yderligere kompromiser og beslutningstagning.