tirsdag den 26. september 2023
Hjem EUC Holland stemmer endnu ikke imod et glyphosatforbud i EU-landbruget

Holland stemmer endnu ikke imod et glyphosatforbud i EU-landbruget

Holland vil i de kommende uger ikke udtale sig i EU for et forbud mod brug af glyphosat i landbrug og gartneri.

Det har Repræsentanternes Hus bedt om at gøre i et beslutningsforslag, men landbrugsminister Piet Adema holder lav profil og siger, at han først vil undersøge det nye EU-forslag nøje.

For at undgå, at brugen af glyphosat i europæisk landbrug og gartneri skal 'midlertidigt forlænges med et år', holder EU-Kommissionen denne gang en stram tidsplan. Kick-offet afholdes fredag den 22. september i den stående komité for plantesundhedslovgivning (SCoPAFF).

”Jeg tager først endelig stilling efter at have modtaget forslaget. Jeg vil også spørge til råds fra Nævnet for Godkendelse af Plantebeskyttelsesmidler og Biocider (Ctgb),« forklarer Adema. Emnet er derfor ikke på dagsordenen for det månedlige LNV-ministermøde i Bruxelles.

Adema skriver til Folketinget, at det afgående kabinet 'bagefter' vil tage stilling til det valg, som EU har fremlagt. Det vedtagne folketingsforslag kommer naturligvis til at spille en stor rolle for regeringens vurdering, siger Adema. 

Bruxelles sendte allerede et udkast til EU-medlemsstaterne i juli om forlængelse af brugen; den nuværende bemyndigelse udløber ved udgangen af dette år. SCoPAFF-udvalget betragtes som ekspertrådgivning; ikke som en politisk beslutning. Dette forslag til udvalget viser, at Europa-Kommissionen ønsker, at anvendelsen skal fortsætte i en periode på 5 år.

EF-forslaget vil blive drøftet for første gang på SCoPAFF-mødet i slutningen af september. Der vil ikke være afstemning der. Den hollandske repræsentant vil tilkendegive, at Haag først ønsker at undersøge forslaget, før der tages en reel holdning. 

»Selvfølgelig vil Holland på dette møde indikere, at parlamentet har anmodet regeringen om at stemme imod gengodkendelsen af glyphosat. Afstemningen om gengodkendelse af glyphosat forventes at finde sted (i EU-LNV Council – red.) den 13. oktober. Jeg vil naturligvis informere Parlamentet om min holdning forud for denne afstemning.' 

Det er allerede kendt, at Tyskland og Østrig vil stemme imod. Der kræves et "kvalificeret flertal" for både et forbud og en fortsættelse; mindst femten af de 27 EU-medlemslande med mindst 65 procent af det samlede antal indbyggere.

Europa-Kommissionen baserer gengodkendelsen på en positiv rapport fra den europæiske fødevaremyndighed (EFSA) og en risikovurdering fra kemikalieagenturet ECHA. Efter en usædvanlig lang gennemgang af adskillige undersøgelser konkluderede de, at glyphosat ikke udgør nogen risiko for miljøet eller menneskers sundhed. Det første spørgsmål er nu, om SCoPAFF-udvalget anser dette for tilstrækkeligt.

I teorien kan de europæiske LNV-ministre stadig sigte efter en kortere, midlertidig (fortsat) autorisation, for eksempel på to eller tre år. I så fald sender de reelt spørgsmålet videre til den nye EU-kommission, efter valget i juni næste år. I så fald kræves Europa-Parlamentets samtykke.

I Europa-Parlamentets ENVI-miljøudvalg kom det for nylig frem, at tilhængere og modstandere (fra højre mod venstre) er nogenlunde i balance, hvor den (delte) liberale gruppe kan være den afgørende faktor. Landbrugsudvalget er for. Dette gælder også for godkendelse af nye GMO-teknikker såsom CRISPR-CAS. Det går Holland ind for, men det er der heller ingen sikkerhed for i EU.

populær

EU -politikere ønsker mindre metanemissioner for at bremse den globale opvarmning

Den Europæiske Union skal gå efter en global metanaftale på det kommende klimatopmøde i Glasgow. Det er, hvad Europa -Parlamentet siger. Ved...

Mindre end halvdelen af hollænderne kalder sig stadig 'kødspiser'

Hollænderne spiser mindre kød og mere vegetarisk end indbyggere i de fleste EU-lande. En nylig europæisk undersøgelse viser...

Strengere europæiske regler for langdistancetransport af husdyr

Det europæiske parlamentariske undersøgelsesudvalg for husdyrtransport har afsagt en fordømmende dom over den måde, husdyr transporteres gennem EU-lande. Også...

Første tilfælde af fugleinfluenza i Slovenien; Massive kyllinger aflivet i Tjekkiet

I Tjekkiet måtte dyrlæger tirsdag slagte 80.000 inficerede kyllinger på en fjerkræfarm 45 kilometer nord for Prag. Siden slutningen af sidste...

EU-lande, ministre og politikere er stadig uenige om støtten til svineindustrien

Danske svineavlere modsætter sig opfordringer til EU-Kommissionen om markedsintervention i svineindustrien. Danske svinebønder er bange for, at...

Lige indeni

Revisionsretten: EU tilskud til vinindustrien fører næppe til mere 'grøn' vin

Når der gives tilskud til den europæiske vinindustri, er der kun lidt opmærksomhed på miljøeffekter, og der er næsten ikke knyttet nogen bæredygtighedsbetingelser. At...

To varianter af fugleinfluenza plager Sydafrikas fjerkræ: værste nogensinde

Den sydafrikanske fjerkræsektor har været ramt af to varianter af fugleinfluenza i flere uger. Sektoren advarer om mulig kyllingmangel...

Fængselsdom og spanske landmænd idømte millioner i bøder for at pumpe grundvand

Fem ejere af en gård i et spansk naturreservat er blevet idømt betydelige fængselsstraffe for ulovligt at pumpe grundvand til kunstvanding...

EU forslag til brug af glyphosat: indtil videre er kun Tyskland imod

Ved fremlæggelsen af EU-Kommissionens forslag om udvidet godkendelse af glyphosat i pesticider, sagde kun Tyskland, at...

EU-domstolen beordrer Tyskland til at gøre mere for Natura 2000

EU-Domstolen har afgjort, at Tyskland og i særdeleshed delstaten Bayern ikke overholder EU-habitatdirektivet...