torsdag den 30. juni 2022
Hjem EUC Ingen vaccination af EU fjerkræ mod fugleinfluenza i år

Ingen vaccination af EU fjerkræ mod fugleinfluenza i år

Landbrugsministrene fra de 27 EU-lande har enstemmigt godkendt en strategi, der skal muliggøre vaccination af kyllinger mod fugleinfluenza. To forsøg udføres i øjeblikket i Frankrig, og Holland har også annonceret et forsøg inden udgangen af dette år.

I de senere år har de fleste europæiske lande, såvel som andre steder i verden, været ramt af højpatogene aviær influenza (HPAI) epizootier, hvor den nuværende epizooti i Europa er den mest alvorlige i nyere historie. En del af strategien er en 'regional tilgang', hvor vaccination kan ordineres i dyretæt geieden, men ikke i hele EU.

Som en del af sine veterinære prioriteter havde det franske formandskab for LNV-ministre iværksat en strategisk debat baseret på et spørgeskema. Et første resumé af resultaterne blev i slutningen af marts præsenteret for Arbejdsgruppen for Dyre- og Veterinærspørgsmål (overdyrlægen), hvorefter ministrene nu er blevet enige.

De fleste ministre understreger, at de endnu ikke er permanent enige i noget, fordi de først vil vide, hvordan eksportlandene reagerer på det. I Verdenshandelsorganisationen WTO er det meget svært at vaccinere dyr eller tilsætte kemikalier til dyrefoder. Frygten for menneskers sundhed spiller en stor rolle i dette. 

Mange ministre understregede også, at støtte til vaccinationen ikke kun skal søges blandt handelspartnere, men også blandt deres egne fjerkræavlere. Et vigtigt argument kaldes 'dyres lidelse', fordi ved infektioner skal hele husdyrene på den berørte bedrift aflives.

Tidligere har vaccinationer mod dyresygdomme ført til restriktioner på europæisk eksport. Derfor skal det tjekkes først. Derudover skal EFSA's egen fødevaresikkerhedstjeneste afgive udtalelse herom.

Om situationen i Holland rapporterede LNV-minister Henk Staghouwer til Repræsentanternes Hus i sidste uge, at det nuværende fugleinfluenzaudbrud er meget større end de udbrud, som Holland har oplevet i løbet af de sidste tyve år. På det tidspunkt skulle Holland håndtere 'sæsonbestemte' udbrud hos nogle virksomheder, og nogle gange i flere år uden udbrud. 

HPAI har dog ikke været fraværende fra Holland siden efteråret 2020. Derudover har der været udbrud i fjerkrætætte områder, som har medført, at mange fjerkræbedrifter også er blevet nedlagt som en forebyggende foranstaltning. Den økonomiske afvikling af disse godkendelser er stadig i gang.

Et forsøg vil blive startet i år i Holland for at teste effektiviteten af en række vacciner. Minister Staghouwer sagde, at de første resultater vil blive kendt i fjerde kvartal. Dels på baggrund af resultaterne af forskellige undersøgelser, som dem, der i øjeblikket udføres i Ungarn og Frankrig, kan Holland udvikle en strategi for anvendelse af vaccination som en yderligere forebyggende foranstaltning.

populær

Skal Frankrig og Holland holde Albanien uden for EU?

I næste uge står EU (EU) over for et strategisk vigtigt valg for at formalisere optagelsen i Nordlige Makedonien og Albanien ....

British House of Commons har Johnson anmodet om en ny Brexit-forsinkelse på EU

Den britiske premierminister Boris Johnson har igen bedt Den Europæiske Union om at udsætte den britiske udgang fra EU efter ...

Miljøklubber: EU fiskekvoter er stadig for høje og ikke bæredygtige nok

På trods af adskillige advarsler og videnskabelige undersøgelser fanger EU-landene stadig for mange fisk fra Nordsøen. Især britiske, ...

Europa-Parlamentet sender sin egen mission til korruption og mord på Malta

Europa-Parlamentet sender sin egen undersøgelsesmission til Malta for at undersøge retsstatsprincippet i EU-landet. Det er ...

Europa-Parlamentet ønsker mindre gift i pollinerende stoffer; landmænd frygter høst

Europa-Parlamentet ønsker nye, mere vidtrækkende foranstaltninger til bedre at beskytte bier og andre pollinatorer. MEP'er opfordrer Europa-Kommissionen til ...

Lige indeni

EU energi: hurtigt mindre gas, olie og kul og mere fra sol, vind og bio

Energiministrene fra EU-landene mener, at EU bør stoppe med at bruge gas, olie og kul hurtigere,...

Mindre høst og vandmangel i Sydeuropa på grund af ekstrem tørke

På grund af den fortsatte ekstreme tørke i Sydeuropa er mindre...

OECD: fra nu af binde landbrugsstøtte til miljø- og klimaopgaver

OECD-økonomer siger, at europæiske landbrugssubsidier knap har bidraget til at reducere luft- og jordforurening. Ifølge en ny OECD-rapport...

Tilskud fra EU landdistriktsfond ender ikke godt alle steder

De europæiske tilskud til forbedring af landskabet ender ikke godt alle steder. I en tredjedel af tilfældene...

Polsk kornhandel frygter ankomsten af billig ukrainsk eksport

Polske landbrugsorganisationer mener, at der bør indgås bedre aftaler med Ukraine og EU om at lette...