Også udsættelse af indførelse af NGT-teknikker i EU-landbruget

I EU vil drøftelsen af et vigtigt landbrugsforslag igen blive udskudt. Denne gang er der endnu ikke flertal for kriterierne for, at nye genetiske teknikker (NGT'er) kan tillades.

Det nuværende belgiske EU-formandskab siger, at det vil bede EU-landene om en holdning og tidligst stemme i juni. Fordi Europa-Parlamentet (EP) skal på valgorlov, bliver de afsluttende forhandlinger under alle omstændigheder udsat til efteråret. 

I slutningen af sidste år lykkedes det heller ikke for det tidligere spanske EU-formandskab at få de 27 EU-lande til at blive enige om dette forslag.

Den største anstødssten er spørgsmålet om, hvorvidt den letteste form for genetisk redigering (den såkaldte Crispr-cas sakseteknik) også skal tillades i økologisk landbrug, og om en sådan redigering altid skal nævnes på etiketten. 

Det er heller ikke endnu fastlagt, om (kemiske) virksomheder kan søge patent på NGT-forarbejdede frø og læggekartofler. Det er heller ikke endnu fastlagt, om Crispr-cas saksen kun vil være tilladt for et begrænset antal landbrugsprodukter, eller for alle. 

Europa-Parlamentet sagde allerede i februar, at ny mærkning bliver nødvendig, fordi NGT-forarbejdning ifølge EU-politikerne skal holdes ude af økologisk landbrug. Den holdning støttes af et (blokerende) mindretal af EU-lande, men på ingen måde alle.

Det er ikke helt overraskende, at forslaget om fremskyndet indførelse af nye GMO-teknikker er i fare for at mislykkes. I begyndelsen af sidste år blev forslaget – efter pres fra Kristendemokraternes EPP i Europa-Parlamentet – kædet sammen med SUR-forslaget om at reducere brugen af kemikalier i landbruget.

Sidstnævnte forslag blev efterfølgende udvandet sidste år under pres fra flere EU-lande og Europa-Parlamentets centrum-højre flertal i en sådan grad, at de oprindelige forslagsstillere trak deres eventuelle støtte til pesticidplanen. Hermed forsvandt den – højst undtagelsesvis – fra EU-dagsordenerne.

Sådan noget er nu også i fare for at ske med NGT-forslaget, ligesom med den også kritiserede naturgenopretningslov, opdateringen af dyreværnsloven, forslaget til EU-direktiv mod jordforurening og skovloven, der stadig bliver ved. forberedt.