Visegrad-lande blokerer for et flerårigt budget på EU for Polen og Ungarn

Foto: Doran Erickson via Unsplash

I påvente af et EU-topmøde, der startede torsdag, har de fire Visegrad-lande kritiseret det finske roterende formandskab for Den Europæiske Union for et forslag om vedtagelse af det nye flerårige budget. Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet er ikke kun uenige i budgettets størrelse, de afviser også de mulige bøder for EU-lande, der ikke overholder EU-reglerne.

Når en ny EU-kommission tiltræder, oprettes der også regelmæssigt et nyt flerårigt budget i Bruxelles, som ikke kun er baseret på eksisterende aftaler og procedurer. Den nye flerårige rapport inkluderer også penge til ønskeliste over de nye europæiske kommissærer.

På baggrund af eksisterende aftaler ønsker EU også nu at kontrollere, når der ydes tilskud og midler til lande, om et sådant EU-land overholder de eksisterende EU-regler. I dette tilfælde risikerer Polen og Ungarn at modtage færre subsidier, fordi deres retspraksis ikke er gennemsigtig nok, og de diskriminerer udenlandske organisationer.

EU-præsident Finland har haft konsultationer med alle EU-lande i de seneste måneder såvel som med den nuværende Europa-Kommission og med den nye udvalgs præsident Ursula von der Leyen. De politiske ledere for de politiske grupper blev også hørt i det nyvalgte Europa-Parlament.

På grundlag af disse konsultationer opretholder det nye flerårige budget det system, at ca. en tredjedel af subsidierne bruges på landbrug, som stadig er den største udgiftspost på EU. Spørgsmålet er, om Europa-Parlamentet vil acceptere det, for disse landbrugssubsidier fra nu af skal også ses fra synspunktet om bæredygtighed og klimapolitik. Indtil videre var der indtryk af, at eventuelle udgiftsnedskæringer hovedsageligt ville finde sted i denne sektor.

I marts afgav Europa-Parlamentet sin udtalelse om Kommissionens forslag til budget for 2021-2027. Det argumenterede for en stigning fra 1 procent til 1,3 procent af det samlede bruttonationalprodukt. I juli fulgte regeringslederne deres egen position. De ønsker at holde det maksimale på de nuværende 1 procent. Europa-Kommissionen siger, at der er behov for vækst til 1,13 procent. Der er drøftelser for at nå til enighed mellem de tre EU-organer i første halvdel af 2020.

Det finske formandskab udarbejdede et dokument til topmødet EU for at lette drøftelsen på baggrund af et spørgeskema, der blev sendt til medlemsstaterne i juli sidste år. I henhold til dokumentet adskiller medlemsstaterne sig med hensyn til det samlede bidrag til den fremtidige FFR (flerårig finansiel ramme) med et interval mellem 1.00% BNI på EU27 og Kommissionens forslag på 1.11%.

Som følge heraf insisterer det finske formandskab på en opdeling mellem en tredjedel til industrifonde, en tredjedel til landbrug og en tredjedel for andre politikområder. Alle andre ønsker for nye politikker skal betales ved at skære ned andre steder i budgettet.

En diplomat fra et Visegrad-land fortalte journalister, at han håbede, at det finske memorandum ikke ville være grundlaget for diskussion, og mindede om, at mindst to af Visegrad-landene betragtede det fine emne som et "no-go". Samtidig erkendte han, at Nederlandene ikke ville give sit samtykke til den nye flerårsrapport uden de nye sanktioner.

Visegrad Four har også en fælles holdning, der stærkt støtter åbningen af EU-tiltrædelsesforhandlinger i det nordlige Makedonien og Albanien. Men en diplomat anerkendte, at den franske opposition sandsynligvis ikke ville ændre sig.