i dag den 29. marts 2023
Hjem Europa-Kommissionen Bruxelles truer EU-lande med bøder for lemfældig tilgang til miljøforurening

Bruxelles truer EU-lande med bøder for lemfældig tilgang til miljøforurening

Europa-Kommissionen truer med at tage seks EU-lande til den højeste EU-domstol, fordi de ikke gør nok ved jord- og luftforurening.

For eksempel truer Irland med at pådrage sig en bøde på EU, fordi det ikke har gennemført vandrammedirektivet korrekt i national lovgivning. For andre lande truer retssager for undladelse af at forhindre invasive fremmede plantearter i at påvirke den europæiske natur.

De retssager, der nu er i gang, er blandt andet et resultat af de nye regler i den europæiske landbrugspolitik og i biodiversitetspolitikken, da de også er indarbejdet i den nye fødevarestrategi. Allerede før Green Deal og klimapolitikken fastsatte EU, at medlemsstaterne skal reducere grundvandsforureningen.

I slutningen af sidste år besluttede EU-Kommissionen, at Holland ikke længere må gøre brug af gyllefritagelsen i etaper, fordi man har gjort for lidt mod nitratforurening af jordvand.

Den europæiske miljøpolitik er fastsat på EU-niveau, men kontrol og håndhævelse skal foretages af medlemsstaterne selv. Tidligere måtte Tyskland drastisk begrænse spredningen af gylle under pres fra truende EU millioner bøder.

Bulgarien, Grækenland, Italien, Portugal og Letland bliver nu også kritiseret for ikke at implementere EU-reglerne nok. EU-vanddirektivet har til formål at beskytte overfladevand mod yderligere forringelse og forurening. Det kræver også, at økosystemer og ressourcer beskyttes og forbedres. EU-retningslinjen siger, at alle farvande vil opnå god status i ieder-sagen senest i 2027. 

Ifølge Kommissionen har Irland og de fem andre medlemsstater ikke udarbejdet en handlingsplan for at tackle indførelse og spredning af ikke-hjemmehørende plantearter. Derudover skal Estland træffe foranstaltninger til bedre at forvalte sin Natura 2000 gebiTP3Tn og opfylde forpligtelserne i habitatdirektivet. 

På trods af fremskridt i flere EU-lande sagde Kommissionen, at de nu sagsøgte lande ikke fuldt ud havde adresseret den tidligere europæiske kritik med passende handlingsplaner.

Bulgarien og Slovakiet skal også frygte bøder, fordi de forsinker med europæiske regler for at gøre deres energi mere bæredygtig. Europa-Kommissionen tager begge lande for EU-Domstolen og kræver "finansielle sanktioner". De to lande har endnu ikke indført nogen del af EU-lovgivningen for vedvarende energi som vind- og solenergi.

Ingen af de 27 medlemsstater har indført alle dele af det energidirektiv til tiden, men Bulgarien og Slovakiet gør det ifølge Bruxelles meget farverigt. Efter adskillige advarsler skal den daglige EU-bestyrelse nu for den europæiske domstol. Det kan pålægge bøder og tvangsbøder.

populær

Hollandske retssag ved Domstol EU mod forbuddet mod pulsfiskeri

Holland går til EF-Domstolen for at anfægte forbud mod pulsfiskeri. Ifølge minister Schouten (LNV) er der ...

Spanien beder Belgien igen om udlevering af den katalanske politiker

Den tidligere katalanske regionpræsident Carles Puigdemont har rapporteret til det belgiske retsvæsen i Bruxelles. Den spanske højesteret havde igen mandag ...

Labor & #8217; s anden mand fratræder også; tab af moderate anti-Brexiteers

I Storbritannien annoncerede Tom Watson, vicepartileder for Arbejderpartiet, uventet sin pension. Han står ikke til valg ...

Slovakiet vil retsforfølge gerningsmænd for drabet på journalisten Kuciak

Næsten to år efter drabet på journalisten Jan Kuciak og hans forlovede anklager har retfærdighed og politi i Slovakiet indgivet anklager ...

Udenrigsministeriet opfordrer hollænderne i Bagdad til at forlade Irak så hurtigt som muligt

Den nuværende "voldscyklus" i Irak skal slutte, inden situationen bliver fuldstændig ude af hånden ...

Lige indeni

Frankrig suspenderer husly for irsk kalveeksport i Cherbourg

De franske myndigheder har indtil videre lukket de to modtagecentre for unge kalve i havnen i Cherbourg. Som et resultat er...

Vedvarende tørke truer afgrøder i EU-lande

Tørken i de seneste måneder er den værste i mere end et århundrede, ifølge en ny rapport fra Europa-Kommissionen,...

Endnu en EU-rapport om færre kemikalier i landbruget

Europa-Kommissionen vil snart offentliggøre yderligere forskning i de mulige konsekvenser af at reducere brugen af kemikalier i...

EU Landbrugsrådet vil ikke blokere Mercosur-traktaten

Landbrugsministrene i EU-landene har tilkendegivet, at de ikke vil blokere for ratificeringen af handelsaftalen med de sydamerikanske Mercosur-lande. Godt...

EU krisefond begrænset åben for skade fra Ukraines bistand

Europa-Kommissionen har foreslået en begrænset åbning af landbrugskrisefonden på 450 millioner euro for landmænd, der er ramt af...