Bruxelles beslutter nu selv om brugen af glyphosat

landbrug, traktorsprøjtning af pesticider på markgård

Europa-Kommissionen skal snart træffe sin egen beslutning om at udvide brugen af ukrudtsmidlet glyphosat i det europæiske landbrug. Der var igen ikke kvalificeret flertal for udvidet brug i Scopaff-klageudvalget torsdag. Bruxelles ønsker at tillade stoffet i yderligere ti år, men fik ikke tilstrækkelig støtte til dette i oktober. 

Kommissionen skal træffe en afgørelse inden den 15. december. Forslaget indeholder allerede en bestemmelse om, at landmændene skal træffe yderligere foranstaltninger for at forhindre, at sprøjtemidlet blæser væk, den såkaldte afdrift. EU-medlemslandene kan også selv bestemme, om de vil indføre et helt eller delvist forbud i deres land: det er deres eget politiske ansvar.

Ifølge kritikere er glyphosat kontroversielt, fordi der stadig er usikkerhed om risikoen for folkesundheden og tabet af biodiversitet. Ifølge kritikere lader den positive vurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) også meget tilbage at ønske. 

Det kan ikke udelukkes, at Bruxelles vil foretage nogle mindre justeringer, blandt andet fordi landbrugsministrene fra de 27 EU-lande og hele Europa-Parlamentet i næste uge mødes om en række vanskelige Green Deal-spørgsmål. Glyphosat er en af dem.

En række indflydelsesrige landbrugslande, såsom Frankrig, Tyskland og Holland, undlod igen at give samtykke torsdag. For et par år siden havde den franske præsident Macron slået til lyd for et forbud, men gik efterfølgende med til betinget brug. Frankrig kunne hjælpe et EU-forslag med at få flertal (og den meget ønskede politisk-administrative dækning).

Der foregår stadig diskussioner bag kulisserne om denne såkaldte 'franske variant'. Det betyder, at forlængelsen er begrænset til fem eller syv år, og at glyphosatforbruget er knyttet til maksimalt så mange kilo pr. EU-kommissionens forslag indeholder allerede bestemmelser om, at EU-landene kan tilføje yderligere regler for glyphosatbrug, såsom brug i eller nær naturlige levesteder.

Ifølge den hollandske MEP Bas Eickhout (GroenLinks) viser EFSA's vurdering, at der er huller i de tilgængelige data, når det kommer til påvirkningen af mennesker og dyr. Og at der såmænd er risici forbundet med forskellige former for brug. "Så kan du ikke bare fortsætte med godkendelse," siger Eickhout. 

Den afgående hollandske LNV-minister Piet Adema har tidligere meddelt, at han/Holland straks vil benytte muligheden for et nationalt forbud, hvis ny (videnskabelig/medicinsk) forskning viser, at der er farer for folks sundhed.