EU-lande har travlt med regler for landbrugspenge til kulstofbønder

Landbrugsministrene fra EU-landene mener, at Europa-Kommissionen bør fremskynde udarbejdelsen af love og regler for indførelse af kulstoflagring i landbruget.

Disse love skal være på plads inden årets udgang, sagde de til landbrugskommissær Janusz Wojciechowski, som havde skitseret de første konturer af denne nye landbrugsgren i Bruxelles i sidste uge.

Ministrene hilste Europa-Kommissionens planer om at lancere kulstoflandbrug velkommen, som også er en af Frankrigs hovedprioriteter for det midlertidige formandskab for Landbrug-EU-rådet.

Den franske minister Julien Denormandie meddelte også, at reduktion af miljøforurening fra landbrugssektoren vil blive drøftet indgående på et uformelt ministermøde i Strasbourg i begyndelsen af februar. Ministrene sigter mod at drage formelle konklusioner om certificering af kulstoflagring på deres møde i marts.

Mens der er lidt kendt om "gebyrer" eller "betalinger" for "lagring af kulstof", lovede EU landbrugskommissær Janusz Wojciechowski at sikre, at landmændene ville blive tilstrækkeligt kompenseret. Han reagerede positivt på spørgsmål fra ministrene om brugen af de nye CAP-midler via de nationale NSP'er.

Frankrigs bestræbelser på at fremskynde spørgsmålet har haft stærk støtte fra den nye tyske landbrugsminister, Cem Özdemir. Den grønne politiker kaldte kulstoflandbrug for "en stor mulighed" for landmænd, fordi det giver en ekstra, pålidelig indtægtskilde.

Spanien har allerede inkluderet nogle kulstoflandbrugspraksis i øko-ordningerne i deres nationale strategiske plan "såsom intensiv græsning, bevarelse og plantning i tilfælde af træagtige afgrøder," forklarer Spaniens landbrugsminister Luis Planas. 

Flere lande understregede også behovet for at udvikle et klart og pålideligt system til måling og belønning. Der bør også stilles ekstra EU-penge til rådighed for dette uden for den fælles landbrugspolitik.

Den hollandske minister Henk Staghouwer advarede om, at "EU-bestræbelser på at øge kulstoffjernelsen ikke bør komme på bekostning af EU-bestræbelser på at reducere drivhusgasemissioner".