EU-lande afventer hjælp mod svinepest; Italien nu også smittet

Landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet håber på tirsdag at høre fra EU-Kommissionen, om og hvordan Bruxelles vil støtte svineindustrien.

Europæiske svineavlere er i en af deres værste kriser, men EU-kommissær Janus Wojciechowski har endnu ikke grebet ind med det samme. Han er fortsat overbevist om, at sektoren vil finde sin egen vej ud.

Europa-Kommissionen, som har advaret medlemslandene om den vanskelige situation i flere måneder, lovede i sidste uge, at Wojciechowski ville fremlægge et katalog over mulige foranstaltninger inden udgangen af januar. Indtil nu har han dog udelukket muligheden for at gribe ind med yderligere europæiske tilskud. 

I de senere år har der på grund af den afrikanske svinepest og corona-pandemien været en enorm overproduktion af svinekød i mange EU-lande med tilsvarende lave priser. Overproduktionen er på det seneste steget voldsomt, da eksporten af svinekød, især til asiatiske lande, stort set er gået i stå igen. 

Under den nuværende Omicron-bølge har mange slagterier et betydeligt antal medarbejdere fraværende på grund af sygdom eller karantæne. Dette har skabt en flaskehals i forhold til slagtning og opskæring, hvilket har skabt et efterslæb af slagteklare dyr på lokale gårde.

Antallet af indberetninger om vildsvin med afrikansk svinepest er også stigende i den italienske region Piemonte. De Forenede Nationers Organisation for Verdens Dyresundhed taler allerede om 15 inficerede vildsvin.

Smittetilfældene strækker sig over et område på omkring 300 kvadratkilometer. Piemonte har bedt regeringen om at afsætte 100 millioner til berørte virksomheder. Samtidig arbejdes der med at afgrænse det inficerede område.

Den italienske regering afsætter nu 50 millioner til at beskytte svinefarme mod risikoen for smitte fra afrikansk svinepest. I weekenden gennemsøgte hundredvis af mennesker det inficerede område for døde vildsvinekroppe. Regionale medier efterlyser en national plan for at udrydde anslået 50.000 vildsvin i Piemonte hvert år.