EU: Skærpede kriterier mod emissioner fra husdyrbrug påvirker kun større forurenere

S & D-begivenhed 'Det er ikke farvel, det er en revoir'

Den europæiske klimakommissær Frans Timmermans siger, at de nye emissionsstandarder mod luftforurening næppe vil få konsekvenser for de fleste husdyrbrug.

Om fem år gælder de skærpede krav også for store husdyrbrug med mere end 150 dyr. De er så forpligtet til at bruge den mest moderne teknologi mod luftforurening.

Timmermans sagde i sidste uge, at den nye ordning kun rammer de mest forurenende virksomheder. Ifølge ham drejer det sig om 10% fra husdyrbrugene, 18% fra svinefarmene og 15% fra fjerkræbedrifterne, som henholdsvis står for 41%, 80% og 87% af alle forurenende emissioner i deres sektorer. 

Den europæiske landbrugsparaplyorganisation Copa-Cogeca har kritiseret planerne kraftigt. Paraplyen anser ikke forslagene for at være i overensstemmelse med fødevareuafhængighed, som den har været siden krigens udbrud i Ukraine. anbefalet af EU-politikere.

Ifølge Timmermans er de skærpede krav ikke et forslag, der 'går efter landmændene'. "Tværtimod. Landmændene får en lettere tilladelsesprocedure end de store virksomheder og kan også få økonomisk støtte fra den fælles landbrugspolitik', siger Timmermans.

Ifølge EU-politikere overholder Holland allerede den nuværende retningslinje. Ifølge saylieden er Holland på forkant med lavemissionsstalde inden for EU. De 2150 svine- og hønsefarme i Holland, der vil falde ind under det skærpede direktiv, forventes at blive ringe påvirket af det nye direktiv, lyder det.

Det nye direktiv sætter strengere grænser for mere end 80 forurenende stoffer. Det tidligere direktiv resulterede i, at emissionen af svovldioxid, nitrogen og partikler i EU fra store fyringsanlæg blev reduceret med henholdsvis 77%, 49% og 81% siden 2004.

Ifølge Europa-Kommissionen omsætter forslaget princippet om, at "forureneren betaler" i praksis. De samlede ekstraomkostninger beløber sig til flere hundrede millioner, men disse omkostninger blegner i forhold til fordelene for menneskers sundhed: 5,5 milliarder euro om året, ifølge Europa-Kommissionen.