EU-udfasningen af 'fri luftforurening' starter først i '27, efter valget

Hollandske MEP'er reagerer hovedsageligt positivt på det kompromis, der blev indgået onsdag i Bruxelles – i anden omgang – om nye foranstaltninger mod luftforurening. Det nuværende ETS-emissionshandelssystem for 'gratis forureningsrettigheder' vil blive afskaffet med to tredjedele mellem 2027 og 2035, og virksomheder skal betale skat af deres luftforurening i faser. 

Europa-Parlamentet har således vedtaget sin holdning til den fremtidige revision af EU-emissionshandelssystemet (ETS) med 439 stemmer for, 157 imod og 32 hverken for eller imod. Efter pres fra EPP Kristendemokraterne er der lavet lempelser i sidste øjeblik for erhvervslivet.

Afskaffelsen af frie rettigheder (læs: indførelse af skat på luftforurening) starter først i 2027, efter europaparlamentsvalget i 2024. Men på opfordring fra De Grønne og S&D-socialdemokraterne skulle det i stedet være gennemført om fem år af syv..

Det er nu også medtaget, at der bliver en sammenhæng mellem indførelsen af en ny toldafgift (CBAM) på import af miljøvenlige produkter og den nye europæiske afgift på CO2-udledning. Hvis det nye CBAM ikke kan stoppe 'lækagen' til billig import, skal europæiske virksomheder ikke betale en ekstra afgift.

PvdA MEP Mohammed Chahim var chefforhandler for denne sag. "CBAM er det eneste værktøj, vi har til at opmuntre vores industri verden over til at producere grønnere. Samtidig udfaser vi de gratis emissionsrettigheder. Med CBAM betaler forureneren virkelig, og vi giver resten af verden en hjælpende hånd til at gøre det samme."

GroenLinks MEP Bas Eickhout støtter det nye kompromis mellem de tre store koalitionsgrupper i Strasbourg: "Selvom vi virkelig ville have ønsket mere ambition, er jeg lettet over, at der er fundet en acceptabel aftale. Klimapolitikken er under et enormt pres på grund af den aktuelle økonomiske og geopolitiske situation. Vi viser her, at vi trods dette pres fastholder de europæiske klimamål.” 

Europa-Parlamentet stemte også for en 'social fond', der økonomisk støtter folk i at gøre deres hjem mere bæredygtige (læs: isoleringstilskud). ”De, der igangsætter en større omstilling, har også et ansvar for, at iedereen kan følge med. En social klimafond er en god start, men de anslåede 72 milliarder euro er ikke nok til at give den laveste indkomstsikkerhed under en grøn omstilling,« siger Eickhout.

MEP Peter van Dalen (Christian Union) er lettet over, at Europa-Parlamentet endelig har godkendt det nye emissionshandelssystem (ETS): “Der er ingen tid at miste.” “Det er på høje tid, at industrien begynder at blive mere bæredygtig. Det er derfor godt, at ambitionsniveauet hæves fra 61% til 63% emissionsreduktion.”