Frankrig kommer med et betydeligt tilskud til støtte til sine egne svinefarme

Den franske landbrugsminister Julien Denormandie har bevilget 270 millioner euro i tilskud til at støtte den franske svineindustri. Han vil også bede de franske supermarkedskoncerner om at gøre noget ved indkøbspriserne, og svineavlere får udskydelse af betaling af sociale bidrag.

Den første fase involverer 75 millioner direkte støtte, der vil blive udbetalt "hurtigt" inden for "de næste to til tre uger". Det vil være en kontant støtte på op til 15.000 euro per virksomhed. 175 mio. EUR er øremærket til anden fase (april-maj).

De præcise kriterier vil blive fastlagt sammen med industrien i de kommende uger, inden de bliver underrettet til de europæiske myndigheder, da det kan opfattes som 'markedsintervention' og 'konkurrenceforvridning'.

Hermed ønsker Paris at støtte den sektor, der i øjeblikket konfronteres med en "sakseeffekt": med væsentligt højere driftsomkostninger (energi, foder) og et fald i svinekødspriserne. Prisfaldet gennem hele EU er et resultat af fortsat høj produktion på trods af salgstabet (i Kina) og den stigende afrikanske svinepest i Europa.

Med denne nationale støtte er Frankrig et af de 15 EU-lande, der nu har oprettet en vis national støtte. På trods af vedvarende opfordringer fra flere EU-lande er Europa-Kommissionen ikke parat til at engagere sig i nogen form for markedsintervention eller finansiel støtte.

En række 'store' kødeksporterende EU-lande er også imod en markedsintervention, fordi det ikke løser noget strukturelt, men kun betyder en midlertidig 'udsættelse'.

Tidligere har Bruxelles påpeget, at tre fjerdedele af svinekødsmarkedet i EU kun er i hænderne på nogle få store kødkoncerner, som nemt selv kan betale for de høje omkostninger. Det betyder, at især de små og mellemstore svinebedrifter er i fare for at gå konkurs, hvilket truer med at skabe en endnu større koncentration af svinekødsindustrien.