Nødmøde om polske protester mod fri eksport af ukrainsk korn

Præsidenterne for Polen og Ukraine, Andrzej Duda og Volodymyr Zelenskyy, mødes i den nærmeste fremtid, muligvis allerede i denne weekend.

De to statsoverhoveder skal finde en løsning på den fornyede trussel om at blokere grænseovergange ved at protestere polske bønder. Polen er også i fare for at komme i konflikt med EU's handels- og toldregler.

En talsmand for regeringen i Warszawa afviste at afsløre detaljer om stedet og tidspunktet for mødet mellem Duda og Zelensky, med henvisning til "sikkerhedsaspekter". I de seneste uger er forholdet mellem de to nabolande for alvor kølet af på grund af kornspørgsmålet, midt i den ophedede kampagne til det polske parlamentsvalg den 15. oktober.

Tirsdag advarede Ukraine om, at det kunne søge international voldgift mod restriktioner på dets korneksport. Et midlertidigt forbud udløber denne weekend, som fem EU-naboer ('frontlinjestaterne') mener bør forlænges.

De midlertidige restriktioner, der blev indført i maj, gjorde det muligt for Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Slovakiet at forbyde indenlandsk salg af ukrainsk hvede, majs, rapsfrø og solsikkefrø, mens de tillod transit andre steder.

De mener, at (billige, delvist støttet af EU) ukrainske landbrugsprodukter ikke bør ende på markedet i deres lande. De må dog transporteres (i lukkede containere) ad vej og jernbane. 

Landbrugskommissær Janusz Wojciechowski er enig, men det gør de andre EU-kommissærer ikke. Derudover mener LNV-kommissæren fra Polen, at EU bør give et tilskud til de ekstra transportomkostninger for ukrainsk korn til EU-havne.

Som et resultat heraf skaber spørgsmålet spændinger ikke kun mellem Warszawa og Kiev, men også mellem Warszawa og Bruxelles og også mellem de 27 EU-kommissærer.

Spørgsmålet blev også drøftet indgående i Europa-Parlamentet og på det ugentlige møde i Europa-Kommissionen tirsdag og onsdag. Dette omfattede også store delegationer fra disse fem lande. Det nuværende 'eksportforbud' udløber på fredag. Wojciechowski og de modsatte polakker og ungarere har brug for en ny kommissionsbeslutning for en forlængelse og for yderligere tilskud.

Bruxelles kunne angiveligt samarbejde i en meget kort forlængelse, på højst to måneder, men langt ud over det polske parlamentsvalg.

Den kendsgerning, at landbruget i disse fem lande bliver skadet, fordi EU har ophævet kvoterne og importtolden for ikke-EU-landet Ukraine, er et stort stridspunkt i valgretorikken mellem polske tilhængere og modstandere af europæisk landbrugspolitik.