Mandag den 27. juni 2022
Hjem Europa-Kommissionen Intet forbud i EU mod kemikalier, men præmie for organisk switch

Intet forbud i EU mod kemikalier, men præmie for organisk switch

Europa-Kommissionen holder fast i sine Green Deal-planer om at halvere brugen af kemiske pesticider inden for otte år. Der kommer ikke noget forbud, men der kommer en tilskudsordning, der skal hjælpe landmændene i deres overgang fra færre kemikalier til mere økologiske.

Europa-Kommissionen vil præsentere "en omfattende værktøjskasse", som bliver en del af den europæiske fælles landbrugspolitik. En ny naturgenopretningslov skal sætte en stopper for forringelsen af vand og grønne gebieden.

Der vil være et totalforbud mod brug af sprøjtegifte på offentlige steder som parker, naturreservater og sportspladser. Derudover vil der være forpligtelser til naturgenopretning pr. EU-land. Det handler ikke om at bygge nye naturområder, men om at istandsætte eksisterende grønne og vandrige steder.

Kommissærerne Timmermans (Klima), Sinkevicius (Miljø) og Kyriakides (Fødevarer + Sundhed) meddelte dette i Bruxelles. "Vi vil erstatte kemiske pesticider med sikre alternativer," sagde kommissær Kyriakides.

"Landmænd vil blive støttet over de næste fem år med hidtil uset EU-finansiering til at dække omkostningerne ved overgangen." Frem til 2027 er cirka 100 milliarder euro til rådighed på EU-budgettet til naturgenopretning.

Halvering af mængden af pesticider inden 2030 er et mål for hele EU. EU-landene bidrager med 35 til 65 procent, afhængig af deres egen situation. For Holland betyder det 50 procent færre pesticider. EU-landene skal rapportere om dette årligt til Bruxelles.

Implementeringsreglerne fra Farm-to-Fork og Green Deal var oprindeligt planlagt til at blive annonceret i marts sidste år, men blev derefter "taget af dagsordenen" på grund af udbruddet af Ruslands krig i Ukraine og dens potentielle indvirkning på den globale fødevaresituation. Kritikere siger, at mindre brug af pesticider vil føre til mindre høst og mindre indkomst for landmændene.

Kommissionen annoncerer derfor også en omfattende undersøgelse af "driverne" bag fødevareproduktion og -distribution. Ifølge EU-kommissær Timmermans mangler der ikke mad, men der er overskud, og tyve procent går til spilde hver dag. Han siger, 'mere af det samme er ikke løsningen'.

Desuden viser de seneste debatter og meningsmålinger med tusindvis af EU-borgere i såkaldte Future-konferencer, at mere end tre fjerdedele mener, at landbruget bør blive 'mere naturvenligt'.

Det nu lancerede forslag skal først godkendes af Europa-Parlamentet og EU-landene, før det træder i kraft og kan ændres eller udvandes under trilogforhandlingerne.

populær

Nogle EU-lande kæmper stadig med højere budgetter

Antallet af EU-lande, der ikke ønsker at øge det flerårige budget fra 2021 til 2027 for EU stiger. Sverige, ...

Slag bryde Tyrkiet mod kurderne i Syrien grænse

De Forenede Stater og Tyrkiet har nået en aftale om at stoppe det tyrkiske angreb på grænsen til Syrien. Der ...

EU Domstol: Polen diskriminerer afskedigelse af & #8216; vanskelige dommere & #8217;

Polen er blevet dømt for forskelsbehandling af EU-Domstolen. Den polske regering havde prøvet & #039; vanskelige dommere & #039; at slippe af med ...

Europa-Parlamentet stemmer kun om Brexit, når det engelske har gjort

Europa-Parlamentet stemmer kun om Brexit-aftalen, når parlamentet i London har godkendt alle nødvendige love. Formændene for de politiske grupper ...

Holland fordømmer russisk modvilje mod retsstatsprincippet, men håber fortsat

Den hollandske regering mener, at Rusland i stigende grad vender sig væk fra den internationale retsorden, men ønsker kontakter med Moskva ...

Lige indeni

Tilskud fra EU landdistriktsfond ender ikke godt alle steder

De europæiske tilskud til forbedring af landskabet ender ikke godt alle steder. I en tredjedel af tilfældene...

Polsk kornhandel frygter ankomsten af billig ukrainsk eksport

Polske landbrugsorganisationer mener, at der bør indgås bedre aftaler med Ukraine og EU om at lette...

Kritik af især vage regler for halvering af gødning i landbruget

Europæiske politikere og landbrugsorganisationer reagerer tøvende på EU-Kommissionens forslag om at halvere brugen af kemikalier...

EU-udfasningen af 'fri luftforurening' starter først i '27, efter valget

Hollandske MEP'er reagerer hovedsageligt positivt på det kompromis, der blev indgået onsdag i Bruxelles - i anden omgang - om nye...

Intet forbud i EU mod kemikalier, men præmie for organisk switch

Europa-Kommissionen holder fast i sine Green Deal-planer om at halvere brugen af kemiske pesticider inden for otte år. der...