Kyriakides sætter stadig mindre gødning fra jord til bord på EU-dagsordenen

EU sundhedskommissær Stella Kyriakides har endelig sat jord-til-bord love på dagsordenen for næste onsdags ugentlige kommissærmøde.

Disse love danner den europæiske retlige ramme for reduktion af kemiske pesticider og gødning i landbruget og for udvidelse af økologisk landbrug. 

Tidligere i år, under pres fra krigen i Ukraine og pres fra landbrugskredse, blev disse love fjernet fra udvalgets dagsorden. Ti EU-lande (Østrig, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien) ønsker nu, at lande ikke skal straffes eller bødes, hvis de ikke når deres mål for reduktion af pesticider.

Mens krigen i Ukraine stadig raser, er bekymringerne for fødevaresikkerhed steget, og nogle elementer i Green Deal-klimapolitikken er allerede blevet midlertidigt suspenderet eller omgjort. Siden marts har det været argumenteret for, at Klimamålene ikke skulle føre til "reduktion af landbrugsproduktionen". 

Det økologiske forslag ville sætte et EU-dækkende juridisk mål om en reduktion på 50 procent af pesticider over otte år. Kyriakides har hævdet, at data viser, at det er muligt at "reducere brugen af pesticider uden at kompromittere fødevaresikkerheden".

Det vides ikke, om Kyriakides har foretaget ændringer i sine tidligere tekster, eller om hun sætter pakken fra marts sidste år til afstemning uændret.

Miljøgrupper frygter nye forsinkelser eller udsættelser. I mellemtiden modsiger en nylig rapport officielle påstande om, at brugen af giftige pesticider i EU er faldende. Det fremgår af, at flere og flere grøntsager og frugter indeholder spor af kemikalier. Pesticidsalget i EU har været stabilt siden 2011 ifølge Eurostat-data.

Under den nye EU-lov overvejes også et fuldstændigt forbud mod pesticider i offentlige områder som parker, legepladser eller fredede områder.

Inden for EU-Kommissionen er klimakommissær Frans Timmermans ansvarlig for bekæmpelse af luftforurening, miljøkommissær Virginius Sinkevicius mod jord- og vandforurening og Kyriakides er ansvarlig for dyrevelfærd, fødevarer og biodiversitet. Dele af deres regler og love gælder også for andre politikområder, såsom økonomi eller landbrug.

Det er velkendt, at den europæiske landbrugskommissær Janusz Wojciechowski hellere ser, at (hans) fremtidige fælles landbrugspolitik (CAP) for EU-landene bliver udarbejdet først, herunder de nationale strategiske planer, så det bliver klart for landmændene, hvor de står. Andre mener på den anden side, at Wojciechowski også bør samarbejde om implementeringen af de andre kommissærers love.