Miljøklubber: EU fiskekvoter er stadig for høje og ikke bæredygtige nok

Foto af Lawrence Hookham på Unsplash

På trods af adskillige advarsler og videnskabelige undersøgelser fanger EU-landene stadig for mange fisk fra Nordsøen. Især har britiske, hollandske, tyske og danske fiskere stadig tilladelse til at fange mere fisk, end det er berettiget i henhold til videnskabelige standarder. Nye fangstkvoter fastlægges snart af EU fiskeriministre.

Næsten halvdelen af de europæiske fiskekvoter, der er beregnet til at bekæmpe overfiskeri, blev for nylig noteret af en hollandsk miljøorganisation. Organisationen påpeger, at Den Europæiske Union for mange år siden besluttede, at alle fiskerikvoter fra 1. januar 2020 skulle være bæredygtige.

Kriterierne for 'bæredygtigt fiskeri' er fastlagt i MSC-mærket. Det går langt ud over de kriterier, som mange fiskere har anvendt til dato. Selvom fiskere normalt overholder vægtkvoten og kilo fiskeri, overholder de ikke altid de mere omfattende MSC-regler.

MSC-standarden overvejer også bifangster, påvirkninger fra bunden og den måde, fiskeriet forvaltes på. Valget af MSC-mærket er strengt, og det er ofte et bevis på god opførsel for deltagende fiskere.

Fiskeriorganisationer fra Holland, Danmark, Sverige og Tyskland har for nylig samarbejdet om at få forskellige former for fiskeri gencertificeret under bæredygtighedsmærket fra Marine Stewardship Council (MSC). Certifikaterne blev offentliggjort i sidste uge.

MSC-certificeringer udvides til hollandske fiskerier. For eksempel vil ikke kun Nordsøen, men senere også en del af Skagerrak være en del af det certificerede fangstområde. Rødspætte og sål i Nordsøen var allerede certificeret

EU fiskeriministrene mødes i december for at fastlægge fiskerikvoter for det kommende år. De har været højere i årevis, end hvad forskere anbefaler. På grund af overfiskning er fx torskens tilstand i Nordsøen allerede faldet under et kritisk punkt, ifølge forskningen.

Den hollandske naturorganisation har sammenlignet anbefalingerne fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) med de fiskerigrænser, som ministrene har sat de seneste år. Deres konklusion er, at næsten halvdelen af fiskekvoten nu er endnu højere end det maksimale. Noget er forbedret i løbet af de sidste ti år, men ifølge fundamentet går tingene for langsomt.

Overskridelser med nogle få procent kan også føre til et fald i befolkningen på lang sigt. Det går på bekostning af en fiskearts modstandsdygtighed.