Russere angriber ukrainsk agri-eksport; bekymring for fødevaresikkerhed

Ruslands fornyede blokade af ukrainsk korneksport over Sortehavet har igen givet anledning til bekymring for global fødevaresikkerhed. FN frygter, at udviklingslande i Afrika og Asien kan stå over for alvorlig fødevaremangel

Rusland har i de seneste dage udført raketbeskydning mod korn- og fødevaredepoter i den ukrainske havneby Odessa og ødelagt store lagre af fødevarer. 

Den ukrainske landbrugsminister har bedt EU om yderligere finansiel støtte til at øge deres eksport via de europæiske 'solidaritetskorridorer' til havne i EU-lande. Denne yderligere støtte kunne hjælpe med at udvikle alternative ruter og mindske afhængigheden af Sortehavstransport.

Det undersøges, om eksport også er mulig via havne i Tyskland (via Nordsøen) og Kroatien (Adriatiske Hav). I så fald skal kornet først transporteres i containere med jernbane, hvilket ikke bare er meget langsommere, men også meget dyrere. 

Der arbejdes også på at udvide og uddybe Donau, så større indre fartøjer kan omdirigere til Sortehavshavne i Rumænien. At undersøge disse muligheder kan hjælpe dig med at komme uden om den russiske blokade.

Som svar på et muligt skift i ukrainske korneksportruter har fem EU-nabolande til Ukraine igen bedt Europa-Kommissionen om at forlænge 'eksportforbuddet' for ukrainske produkter ud over den 15. september under alle omstændigheder. Dette spørgsmål kan yderligere forværre de geopolitiske spændinger mellem EU og Rusland og har betydelige konsekvenser for internationale handelsforbindelser.

Det er nu op til Europa-Kommissionen at beslutte. Det kan ske allerede i næste uge på det ordinære møde for de 27 LNV-ministre. Tidligere har nogle EU-lande allerede sagt, at de anser hindringer for ukrainsk international handel for pro-Moskva og anti-Kiev.