To danske landmænd får aldrig lov til at holde dyr igen

To danske fjerkræavlere er blevet idømt en bøde og en hård fængselsstraf for dyremishandling, og har forbud mod at arbejde med dyr resten af deres liv. Der er tale om brødre fra Midtjylland, der er blevet kendt skyldige i at skære vingerne af på ænder og fodre lemlæstede dyr til rovdyr.

Domfældelsen fulgte efter en længere undersøgelse af praksis på brødrenes gård. Retten fandt, at de bevidst og gentagne gange havde brudt dyrevelfærdslovene. En af de mest chokerende hændelser involverede at klippe vingerne af ænder, som derefter blev fodret til rovdyr.

Det er ikke første gang, at brødrene har været i klemme med loven for dyremishandling. I tidligere sager er de også blevet anklaget for dyremishandling, hvilket har ført til domme og bøder. Denne gang nedlagde dommeren også et forbud mod nogensinde at arbejde med dyr igen.

Sagen har vakt forargelse i Danmark. Dyreværnsgrupper har hilst dommen velkommen som et vigtigt signal om, at overgreb i husdyrindustrien ikke vil blive tolereret. I dansk politik er der for nylig opnået bred enighed om en forlængelse og stramning af den danske dyreværnslov. 

Denne sag understreger vigtigheden af strengere regler og håndhævelse for at bekæmpe overgreb og beskytte dyr mod grusomhed. Dommen mod danske fjerkræavlere markerer en vigtig sejr for dyrerettighedsaktivister og understreger den stigende bekymring for dyrevelfærden i landbrugssektoren.

Brødrene har meddelt, at de vil anke dommen. Deres advokater hævder, at dommene er for hårde, og at der ikke er tilstrækkelige beviser til at understøtte anklagerne. Men trods deres protester har de mistet alle deres rettigheder til at arbejde med dyr.

At brødrene fra Viborg fik frakendt retten til nogensinde at have noget med dyr at gøre er historisk, men hvis der bliver anket, vil det have opsættende virkning. Det betyder, at eventuelle konsekvenser af en afgørelse først træder i kraft, når Højesteret har afsagt dom, hvilket kan tage lang tid.