Welles-nietes om konsekvenserne af farm-to-table fortsætter

Récolte de l'orge - moissoneuse batteuse

Europæiske FFC-forskere, der rapporterede til EU om jord-til-bord-strategien sidste år, har offentliggjort en ny videnskabelig artikel. Heri reagerer de på påstande og konklusioner i andre nyere undersøgelser, blandt andet fra United States Department of Agriculture (USDA) og WUR-Research.

En række forfattere af FFC-rapporten sammenligner alle disse undersøgelser (Kiel, USDA, JRC, WUR) med hinanden, inklusive deres egne. Dette er en separat artikel, ikke en anden FFC-undersøgelse bestilt af EU. Det er dog en publikation, der delvist er skrevet af de samme videnskabsmænd.

I deres publikation kommenterer de den måde, hvorpå de tidligere undersøgelser er blevet rapporteret i nyhederne og anfører, at påstandene om negative konsekvenser (for landbrugets indkomster – red.) ikke kan underbygges.

De modeller, der bruges i alle undersøgelser, har deres begrænsninger, ifølge FFC-publicister. De er ude af stand til at vurdere den fulde effekt af de nye miljø- og fødevarestrategier og forudsige fremtiden.

Den proprietære JRC-model siges kun at fange ændringer på tre miljømålinger for landbrugssektoren: drivhusgasser, nitrogenoverskud og ammoniakemissioner. Men fordelene ved disse reduktioner omfatter samfundet som helhed. For eksempel fører reduceret ammoniakudledning også til færre partikler i atmosfæren, hvilket igen giver sig udslag i færre for tidlige dødsfald. Det kan føre til omkring 16.000 færre for tidlige dødsfald.

Forskere fra Wageningen University & Research (WUR) fik for nylig i opdrag af CropLife Europe og CropLife International at beregne, hvad konsekvenserne kan være for høsten, hvis der må bruges mindre eller ingen kemiske pesticider.

De undersøgelser ser i øvrigt kun på produktion, ikke indkomst. Derfor kan der ikke drages konklusioner om indkomsterne, mener ordførerne.

Selvom WUR-forskerne erkender, at de mulige fordele inden for områder som klima, sundhed og biodiversitet ikke er medtaget, er det netop det, hele F2F-strategien er fokuseret på, bemærkede en anden WUR-forsker, Jeroen Candel, sidste weekend. Desuden er fødevaresikkerheden ifølge Candel ikke i fare, har han tidligere kritiseret sine WUR-kolleger.

Klimakommissær Frans Timmermans sagde sidste år til Repræsentanternes Hus 'at' jord-til-bord-strategien spænder over hele fødekæden. Ser man kun på en række mål på produktionssiden, får man per definition et forvrænget billede. 

Så jeg håber også, at vi kan diskutere det her lidt oftere; at vi ikke kun taler om omkostningerne ved overgangen, men også ser på de enorme omkostninger ved ikke-omstilling. At vi ikke bliver ved med at fortælle folk, at hvis vi ikke gør noget, så bliver alting, som det er nu. Det er bare ikke sandt'.