Yderligere EU-udsættelse for husdyrtransport og pels- og burforbud 

Europa-Kommissionen har reduceret den tidligere annoncerede revision af dyrevelfærdslovgivningen til en obligatorisk registrering af katte og hunde og til nogle restriktioner for husdyrtransporter. Holland har hidtil forgæves argumenteret for et forbud mod langdistancetransport.

EU-Kommissionen har heller ikke endnu taget stilling til et forbud mod at holde dyr i bure, men vil først anmode EFSA om ekspertrådgivning. Det gælder også et forbud mod opdræt af pelsdyr. Disse to spørgsmål vil således blive løftet ud over valget til Europa-Parlamentet og givet videre til den nye EU-kommission.

Dyrerettighedsorganisationer påpeger, at der er blevet afholdt et vellykket europæisk folkeoplæg om begge emner, hvor millioner af beboere har bedt om sådanne forbud.

Husdyrtransportørerne får yderligere fem år til at tilpasse deres lastbiler til krav om nye dimensioner. Ståhøjden skal øges, og gulvpladsen pr. dyr skal være mere rummelig. Ifølge den europæiske paraplyorganisation for landbrugssektoren Copa-Cosega er dette krav praktisk talt uoverkommeligt for transportsektoren.

Kommissionen reagerer i nogen grad på kritikken af "slæbningen af levende kvæg gennem Europa" på vej til slagterierne. Rejser til slagtetransport er begrænset til højst ni timer. Bruxelles vil således begrænse dyretransporten.

For andre (eksport)transporter går Kommissionen ind for en maksimal rejsetid på 21 timer om dagen med mindst en times hvile efter ti timer. Efter de 21 timer skal dyrene have lov til at hvile uden for lastbilen i et døgn, før turen kan fortsættes i yderligere højst 21 timer.

EU-Kommissionen ønsker også for første gang at regulere det professionelle opdræt af hunde og katte på europæisk plan. For eksempel skal kæledyr være forsynet med en chip og registreret. Dette gælder ikke for herreløse dyr. 

Den hollandske MEP Anja Hazekamp (PvdD) kalder de nye regler for 'meget skuffende'. ”Hvis det bliver de nye regler, vil de forfærdelige transporter med skib, lastbil og endda med fly fortsætte som normalt. Selv langdistancetransporter til Mellemøsten og andre verdenshjørner forbliver mulige under de nye regler,” siger Hazekamp.

Forslagene skal nu godkendes af Europa-Parlamentet og EU-medlemslandene, formentlig tidligst i 2025.