AGRI-udvalget beder igen om støtte til svineindustrien

For at støtte svinekødssektoren skal Europa-Kommissionen allokere reklamebudgetter og iværksætte salgsfremmende tiltag for at åbne nye markeder. Bruxelles skal også gribe ind på EU-markedet med en købsordning.

Det skriver Norbert Lins fra Europa-Parlamentets landbrugsudvalg til AGRI-kommissær Janusz Wojciechowski. 

Europa-Kommissionen har gentagne gange afvist sådanne anmodninger i de seneste måneder. Den højeste officielle top i kommissariatet hævdede i sidste uge, at Bruxelles ikke har nogen praktiske, økonomiske og juridiske muligheder for at gribe målrettet ind. Mange EU-lande mener også, at Bruxelles på en eller anden måde bør komme med ekstra penge.

Indholdet af Lins' brev er endnu ikke behandlet eller stemt om i AGRI-udvalget, men det vil blive behandlet på det ordinære møde onsdag (2. februar). Lins skriver sit brev 'med samtykke fra flertallet af grupperne i udvalget'. EU-kommissær Wojciechowski afviser ethvert indgreb, fordi det efter hans mening ikke er et landbrugsspørgsmål, der berører svinesektoren, men et makrofinansielt-økonomisk spørgsmål.

Lins påpeger, at svinesektoren i flere EU-lande er i fare for at kollapse, hvilket efterlader denne industri i kun få lande for at overleve. “Fortløbende at gøre ingenting […] ville føre til en koncentration af svinekødsproduktionen med alle de negative konsekvenser for miljøet, klimaet og regionaliseringen. Dette står i skarp kontrast til vores Green Deal og Farm to Fork-målsætninger og ambitioner,” advarer brevet. 

Lins påpeger også, at nationale foranstaltninger til udvikling af landdistrikter eller statsstøtte […] ikke er de mest passende til at imødegå situationen. Lins understreger, at ”tiden er inde til, at EU-Kommissionen kraftigt støtter sektoren gennem ikke-diskriminerende (= gældende for alle lande – red.) aktiviteter for nye markeder, samt markedsintervention på EU-niveau. Der bør også gøres en indsats for at begrænse og udrydde det nuværende svinepestudbrud."