Bremserne på husdyrtransporten i EU-landene er langt fra blevet sat i værk

Europa-Parlamentets nye holdning om, at vejtransport af slagtekvæg bør begrænses til højst otte timer, er langt fra praksis. Der går mindst et par år endnu, før en ny lovgivning træder i kraft.

Udsigterne til hurtige forbedringer er faktisk ikke gunstige, som det luxembourgske MEP Tilly Metz (De Grønne), formanden for ANIT's parlamentariske undersøgelsesudvalg, erkendte i sidste uge.

Den var dog tilfreds med den endelige brede parlamentariske opbakning til den chokerende slutrapport og de 139 forslag til (flere dusin) strengere regler og til (mange snese) flere uforpligtende 'anbefalinger'. 

»Selvfølgelig ville vi have ønsket en masse juridisk bindende lovgivning. For eksempel et fuldstændigt forbud mod dyretransport. Men med maksimalt otte timers transporter dækker vi firs procent af eksporten af slagtekvæg (uden for EU – red.). Det er også en forbedring, at ikke kun kalve under ti dage, men også andre ungdyr ikke længere må transporteres. Og hvad med obligatoriske inspektioner, der tilbageholder forulykkede skibe og lastbiler«. 

De nu anbefalede ikke-bindende anbefalinger bør blive en del af ny lovgivning ('Animal Welfare Review'), som sundhedskommissær Stella Kyriakides ønsker at fremlægge i 2023. Så bliver EU-kommissærerne nødt til at vedtage deres egne holdninger fra Kommissionen til disse 139 "anbefalinger". Herefter skal de 27 EU-lande gøre det samme. Det ser ud til, at kommissærerne er "tættere" på Europa-Parlamentets holdning end på den hidtil tilbageholdende holdning fra mange LNV-ministre.

Men Europa-Parlamentet kan endnu ikke anse sig selv for rig. Kyriakides har næppe nogen specialiserede embedsmænd i hendes bestyrelse til denne store juridiske gennemgang, og næppe noget budget. Desuden, nu hvor Europa-Parlamentet har indtaget en officiel holdning, indser erfarne EU-politikere, at ministre kan bruge deres udhalingstaktik.

Meget vil afhænge af, hvor oprejst Kyriakides holder ryggen ret. Under alle omstændigheder kan Kyriakides og Metz forvente støtte fra Tyskland, Luxembourg og Holland. Disse tre lande satte deres 'stop med kvægslæbning' på EU-kortet sidste år.

Trilogforhandlinger bør derefter starte i løbet af valgåret 2024 mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og EU Ministerrådet. Og i mange tilfælde er der også en overgangsperiode, der nogle gange kan vare flere år. 

I sidste uge, ved EU-landbrugsrådet i Bruxelles, understregede mange LNV-ministre, at deres land allerede gør meget for at beskytte dyrevelfærden under transport. De mener, at EU først bør handle mod de lande, der ikke gør noget mod overgrebene. Nogle ministre siger også, at nye regler kun må indføres, hvis de er 'baseret på videnskabelig forskning'. Kort sagt alle 'forhold', der allerede forudsiger en vanskelig forhandlingsproces.

Desuden er mange af de 139 'anbefalinger' på ingen måde vandtætte. Eksempelvis er det endnu ikke fastlagt, hvordan slagtekvægets 'cat over' kan forhindres. En erhvervsdrivende vil være i stand til at transportere tørven som 'avlsdyr' inden for de tilladte otte timer til lande i udkanten af EU (såsom Norge, Schweiz, Nordirland, Ukraine), som derefter kan videresælge det som slagtekvæg til langt lande, inklusive ugelange transporter på overfyldte faldefærdige kvægskibe.

Til stor utilfredshed for den hollandske MEP Anja Hazekamp (Dyrenes Parti) har Europa-Parlamentet ganske vist godkendt den chokerende slutrapport om overgrebene inden for dyretransport, men der bliver der faktisk ikke gjort noget ved det endnu.

Hazenkamp indledte den parlamentariske undersøgelse for to år siden. Ifølge hende er der tale om uforpligtende 'anbefalinger', som det skal vise sig, om og hvornår de bliver til virkelighed, om de er yderligere svækket eller ej. Derfor stemte hun imod...