onsdag den 18. maj 2022
Hjem EP Europa-Parlamentet vil undersøge kontrol med dyretransport

Europa-Parlamentet vil undersøge kontrol med dyretransport

Europa-Parlamentet har nedsat et midlertidigt parlamentarisk udvalg til at undersøge misbrug inden for dyretransport. Ikke kun den faktiske transport kontrolleres, men også den måde, hvorpå der i mange EU-lande næppe træffes nogen handling mod overskridelser.

Det midlertidige EP-udvalg skal også rapportere inden for et år om spørgsmålet, hvorfor selv på EU-niveau tilsyneladende intet kan gøres mod unødvendige dyrelidelser hidtil.

Den såkaldte ANIT-komité vil undersøge, hvordan det er muligt, at der gentagne gange udstedes tilladelser til dyretransport, der er i strid med europæiske dyrevelfærdsregler, og også anbefale at stoppe de alvorlige misbrug. Den nye undersøgelseskommission blev oprettet med 605 stemmer for, 53 imod og 31 hverken for eller imod.

Parlamentets udvalg vil undersøge, hvordan Europa-Kommissionen og EU-landene sikrer overholdelse af EU-reglerne for fjerntransport af dyr, forebyggelse af forsinkelser og transport af syge dyr. De kan også undersøge den påståede svigt fra nationale inspektionstjenester med at håndhæve reglerne for EU dyrevelfærd, når de flytter EU til lande uden for EU.

Initiativet hertil blev taget af den hollandske MEP Anja Hazekamp (partiet for dyrene), der den første dag i mødet i det nye Europa-Parlament udsendte en opfordring til en parlamentarisk undersøgelse af dyretransporter. Et tidligere forsøg i 2018 mislykkedes med gruppeformændene for EU-grupperne.

Hazekamp har allerede rejst gennem Europa flere gange for at kontrollere dyretransporter. I sommer forsøgte hun at forhindre en massetransport af 70.000 får fra Rumænien til Mellemøsten. Skibsrejser, der ville tage uger i ekstreme temperaturer på op til 46 grader, fortsatte til sidst, og tusinder af får døde undervejs.

Sidste år deltog MEP'er fra forskellige politiske grupper, herunder Tilly Metz og Sarah Wiener (Grønne), Niels Fuglsang og Maria Noichl (S&D), Pascal Durand (Forny), Jadwiga Wisniewska (ECR) og Sirpa Pietikainen (EPP). I februar i år lykkedes det initiativtagerne at samle de nødvendige underskrifter fra en fjerdedel af Europa-Parlamentet

Onsdag mødes ANIT-udvalget for første gang i Bruxelles. Tilly Metz (Grønne) forventes valgt som formand, og Anja Hazekamp og det hollandske PvdA-medlem Mohamed Chahim vælges som næstformand.

populær

Nogle EU-lande kæmper stadig med højere budgetter

Antallet af EU-lande, der ikke ønsker at øge det flerårige budget fra 2021 til 2027 for EU stiger. Sverige, ...

Slag bryde Tyrkiet mod kurderne i Syrien grænse

De Forenede Stater og Tyrkiet har nået en aftale om at stoppe det tyrkiske angreb på grænsen til Syrien. Der ...

EU Domstol: Polen diskriminerer afskedigelse af & #8216; vanskelige dommere & #8217;

Polen er blevet dømt for forskelsbehandling af EU-Domstolen. Den polske regering havde prøvet & #039; vanskelige dommere & #039; at slippe af med ...

Europa-Parlamentet stemmer kun om Brexit, når det engelske har gjort

Europa-Parlamentet stemmer kun om Brexit-aftalen, når parlamentet i London har godkendt alle nødvendige love. Formændene for de politiske grupper ...

Holland fordømmer russisk modvilje mod retsstatsprincippet, men håber fortsat

Den hollandske regering mener, at Rusland i stigende grad vender sig væk fra den internationale retsorden, men ønsker kontakter med Moskva ...

Lige indeni

Europa-Parlamentets miljøudvalg ønsker strengere kriterier i klimaloven

Europa-Parlamentets miljøudvalg har med et snævert flertal stemt om en række vigtige forslag, der har til formål at sikre, at...

USA ønsker mere import af hollandsk mælkepulver efter sin egen forurening

USA ønsker midlertidigt at importere meget mere mælkepulver, også fra Holland. US Food and Drug Administration (FDA) har...

EU-lande overvejer deres egne økonomiske konsekvenser af sanktioner

Europa-Parlamentets landbrugsudvalg skal tirsdag diskutere den internationale fødevaresituation som følge af den russiske krig i Ukraine. Til dem...

EU, G7 og FAO vil også overvåge gødning ud over fødevarer

Landbrugsministrene fra de rige vestlige industrialiserede lande og EU lovede at skride til handling i weekenden mod knapheden og...

G7 og EU forsøger at holde Ukraines eksportruter åbne

De syv rigeste vestlige industrilande og EU ønsker at sikre, at Ukraine forbliver en stor korneksportør på trods af den russiske invasion.