ENVI og AGRI mødes igen om konsekvenserne af jord-til-bord-strategi

Landbrugsudvalget (AGRI) og Miljøudvalget (ENVI) i Europa-Parlamentet afholder tirsdag en fælles høring i Bruxelles om de mulige konsekvenser af Europa-Kommissionens nye jord-til-bord-strategi.

Der vil blive lagt stor vægt på konsekvenserne for europæiske landmænds fødevareproduktion og de mulige konsekvenser for deres indkomster. To undersøgelser vil blive præsenteret ved høringen, et af Jayson Beckman fra det amerikanske landbrugsministerium og et andet af forsker Roel Jongeneel fra Wageningen University & Research.

Dette vil blive efterfulgt af præsentationer af undersøgelser af fødevaresystemernes modstandsdygtighed af Nora Hiller fra Institut for Europæisk Miljøpolitik og af agroøkologi af Pierre – Marie Aubert fra Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.

I optakten til den nye strategi kritiserede mange MEP'er manglen på en konsekvensanalyse af disse planer, noget de havde presset på i flere måneder. I allersidste øjeblik blev der indsendt en 'teknisk rapport' fra vores egne EU-forskere (JRC). Den argumenterede blandt andet for, at en fyldestgørende og fuldstændig konsekvensanalyse ikke var mulig. Det hævdes, at ikke alle fremtidige ændringer kan beregnes endnu.

Jord-til-bord foreslår at udvide det økologiske landbrug markant til omkring 25 procent inden for få år, også at ikke længere bruge brede strimler langs grøfter og vand, og at reducere brugen af kemikalier i landbruget. Men i de fleste beregningsmodeller er det endnu ikke muligt at beregne, om offentligheden inden længe vil købe flere økologiske fødevarer, eller vil være villig til at købe dyrere fødevarer, der er produceret efter skærpede regler.

Ifølge den nyligt offentliggjorte WUR-undersøgelse er det 'sandsynligt', at landbrugseiværksætternes indkomst og omsætning kan falde med 10 til 20 procent og produktionsmængderne endda med 30 procent, hvis produktionen skal udføres efter disse nye kriterier.

WUR-forskerne antager også, at eksporten vil falde tilsvarende, og at europæerne vil købe tilsvarende billigere importerede produkter. De mulige konsekvenser for mere biodiversitet, mere fødevaresikkerhed og mere sundhed blev ikke beregnet og medtaget i den undersøgelse.

Mulig kompensation ved nye importrestriktioner (f.eks. foreslået af Frankrig) i handelsaftaler for udenlandske substitutter eller ved fremtidige skift i købsadfærd kan endnu ikke kvantificeres.

Debatterne i udvalgsmødet i to forskellige paneler afsluttes med en udtalelse fra repræsentanter for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

I oktober vedtog Europa-Parlamentet sin holdning til strategien til at reformere fødevaresystemerne i EU. EP-medlemmer understregede derefter vigtigheden af at producere bæredygtige og sunde fødevarer samt behovet for fødevaresikkerhed og en rimelig indkomst for landmændene.