EU tvinger international transport til bedre kontrakter for lastbiler

Europa-Parlamentet har givet grønt lys til den længe ventede reform af international vejtransport. Der vil være strenge regler mod social dumping i denne branche. Chauffører kan ikke længere udnyttes og får bedre lønninger og normale arbejdsforhold.

”Chauffører kan endelig stole på anstændige arbejdsforhold,” siger den hollandske MEP Vera Tax (PvdA), der forhandlede på vegne af Den Europæiske Socialdemokratiske Gruppe. ”Vi vil afslutte illoyal konkurrence, så chauffører kan være kolleger igen”.

Chauffører skal være i stand til at tilbringe den normale weekendhvile hjemme eller på et ordentligt hotel. At bo + sove i førerhus på en lastbil er nu forbudt, ”siger Tax. Transportvirksomheder skal planlægge rejser, så chauffører i international godstransport kan gå hjem regelmæssigt (hver tredje eller fjerde uge afhængigt af arbejdsplanen). Hvis hviletiden ikke finder sted hjemme, skal virksomheden betale for opholdet.

Fartskrivere i køretøjet vil blive brugt til at registrere alle grænseovergange og dermed tackle svindel. For at undgå systematisk cabotage skal der tillades en afkølingsperiode på fire dage, før efterfølgende cabotageaktiviteter i samme land kan udføres med det samme køretøj.

”Den tid, hvor transportomkostningerne skubbes længere bag på chauffører og SMV'er, skal nu være forbi. Denne mobilitetspakke er et afgørende skridt fremad mod en mere human transportsektor, ”siger Vera Tax.

For at kunne handle mod brevkassevirksomheder skal vejtransportvirksomheder være i stand til at demonstrere, at de primært er aktive i det land, hvor de er registreret. De nye regler kræver også, at lastbiler vender tilbage til deres virksomheds operationscenter hver otte uge. Brugen af små transportvogne på 2,5 ton vil nu også være omfattet af EU-vejtransportbestemmelserne, og disse køretøjer skal derfor også være udstyret med en fartskriver.

De nye europæiske regler sikrer blandt andet flere, bedre og sikre parkeringspladser med kønsvenlige sanitære faciliteter og god belysning på alle parkeringspladser. Europa-Kommissionen stiller penge til rådighed til dette. EU-landene skal implementere de nye regler inden for halvandet år, men køre- og hvileperioderne starter om tre uger.