torsdag den 2. februar 2023
Hjem EP Europa-Kommissionen holder fast i planen for færre plantebeskyttelsesmidler

Europa-Kommissionen holder fast i planen for færre plantebeskyttelsesmidler

De fleste grupper i Europa-Parlamentet ser stadig intet i EU-Kommissionens forslag om at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler i landbrug og gartneri og endda halvere brugen af kemiske midler. 

Men kommissær Stella Kyriakides (Sundhed) fortalte i går til landbrugsudvalget, at Bruxelles allerede har givet flere indrømmelser og også ønsker at gå på kompromis med næsten alle andre kritikpunkter. Hun opfordrede Landbrugsudvalget til at komme med løsninger i stedet for indsigelser, forbehold og indsigelser.

Gruppens talsmand Herbert Dorfmann fra EPP sagde, at de to kontroversielle naturgenopretningsforslag er baseret på den falske antagelse, at landbrugsproduktionen kan forblive den samme, hvis brugen af kemikalier skal halveres. Kristendemokraterne mener ikke, at forslaget skal ændres, men at det skal trækkes helt tilbage.

S&D-fraktionens socialdemokrater går ikke så langt. Ifølge agri-talsmand Clara Aguilera Garcia er 'mindre kemi i agri' simpelthen nødvendigt, og det ønsker samfundet også. Hun mener, at Kommissionen bør justere forslaget, og at det først bør blive klart, hvad EU-Kommissionen mener med 'sårbar geieden.

S&D mener også, at andre (grønne, miljøvenlige) plantebeskyttelsesmidler først skal udvikles og godkendes, før Bruxelles kan forpligte ressourcer.

Kommissær Kyriakides gjorde det klart, at kommissærerne nu har givet afkald på et "totalt forbud" mod landbrugsjorder, og at fra nu af kan de "mindst skadelige midler" bruges der. Hun sagde også, at land-for-land-målet vil se på, hvor meget disse EU-lande allerede har reduceret brugen.

Ulrike Müller (Forny liberale) sagde, at der er 'for meget ideologi i naturgenopretningsforslagene', og påpegede, at der nu arbejdes med 'alternativer' uden at tage eksempler. Martin Häusling (De Grønne) og Anja Hazekamp (Forenede Venstre) gjorde det klart, at de stadig støtter planer om at reducere brugen af kemikalier i landbruget.

Hazekamp mindede også om, at modstandere af landbrugsmiljøforanstaltninger fortsat falder tilbage på påstande om, at fødevaresikkerheden er i fare.

"I de senere år har de også brugt disse argumenter under eurokrisen, Brexit, corona-pandemien, krigen i Ukraine og nu med naturgenopretning." Ikke det, men tabet af biodiversitet er en reel trussel mod landbrugets fødevareproduktion, siger hun.

Det kan konkluderes ud fra Kyriakides' formulering, at spørgsmålet om PPP ('Plant Protection Plan') kan blive en stopklods for LNV-ministrene i deres Landbrugsråd i weekenden den 11. og 12. december.

Adskillige EU-lande har tidligere udtrykt stærke indvendinger dér, men Kyriakides påpegede, at der hidtil ikke formelt har stemt noget land imod det. Landbrugsministrene har også mange indvendinger mod manglen på en 'konsekvensanalyse', som normalt gennemføres, når nye europæiske love indføres.

Tidligere har kommissærerne Frans Timmermans (klima), Virginius Sinkevicius (miljø) og Janusz Wojciechowski (landbrug) sagt, at sådanne undersøgelser allerede er blevet udført og offentliggjort, men at Europa-Parlamentet og ministrene tilsyneladende ikke er tilfredse med dem.

populær

EU advarer om flere cyberangreb, når de går ind i 5G

I en risikoanalyse advarede EU om et stigende antal cyberangreb. Dette vedrører hovedsageligt angreb, der ...

Lidt mindre luftforurening i Europa

Luftkvaliteten i Europa forbedres, men især forurenet luft forårsager store skader på økonomien og ...

ASML har ikke tilladelse til at levere højteknologisk udstyr til Kina og Huawei

Den hollandske chipmaskineproducent ASML leverer muligvis ikke midlertidigt sine mest avancerede maskiner til Kina. Tidligere tildelte tilladelser til ...

FN advarer om deflationen i landene i det sydøstlige Europa

En undersøgelse foretaget af De Forenede Nationer siger, at lande i det sydøstlige Europa er konfronteret med et dramatisk fald i befolkningen ...

EU på en ny front i Libyen nu også i knebet mellem russerne og tyrkerne

Tropper fra den libyske militærleder Khalifa Haftar nærmer sig hovedstaden Tripoli takket være den militære støtte fra ...

Lige indeni

EU krisefond åben for dupede landmænd i nabolande til Ukraine

Seks østeuropæiske EU-lande har igen bedt Europa-Kommissionen om støtte mod markedsforvridninger forårsaget af ukrainsk landbrugseksport. Den udløber...

Holland støtter endnu ikke EU-loven mod luftforurening fra husdyrbrug

Holland er i princippet positiv over for det europæiske forslag om at begrænse miljøforurening fra husdyrbrug. Holland mener også, at emissionerne...

Rester af glyphosat er ikke kun blevet opdaget i landdistrikterne

Medicinsk forskning i irske familier har vist, at hver fjerde person havde rester af herbicidet glyphosat i kroppen. Det...

Bruxelles truer EU-lande med bøder for lemfældig tilgang til miljøforurening

Europa-Kommissionen truer med at tage seks EU-lande til den højeste EU-domstol, fordi de ikke gør nok ved jord- og luftforurening.

Holland begrænser også teknologisalg til kinesisk industri

Holland og Japan vil sammen med USA begrænse salget af halvledermaskiner til Kina. Som et resultat kan kineserne ikke ...