Søndag den 4. juni 2023
Hjem EP Europa-Kommissionen holder fast i planen for færre plantebeskyttelsesmidler

Europa-Kommissionen holder fast i planen for færre plantebeskyttelsesmidler

De fleste grupper i Europa-Parlamentet ser stadig intet i EU-Kommissionens forslag om at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler i landbrug og gartneri og endda halvere brugen af kemiske midler. 

Men kommissær Stella Kyriakides (Sundhed) fortalte i går til landbrugsudvalget, at Bruxelles allerede har givet flere indrømmelser og også ønsker at gå på kompromis med næsten alle andre kritikpunkter. Hun opfordrede Landbrugsudvalget til at komme med løsninger i stedet for indsigelser, forbehold og indsigelser.

Gruppens talsmand Herbert Dorfmann fra EPP sagde, at de to kontroversielle naturgenopretningsforslag er baseret på den falske antagelse, at landbrugsproduktionen kan forblive den samme, hvis brugen af kemikalier skal halveres. Kristendemokraterne mener ikke, at forslaget skal ændres, men at det skal trækkes helt tilbage.

S&D-fraktionens socialdemokrater går ikke så langt. Ifølge agri-talsmand Clara Aguilera Garcia er 'mindre kemi i agri' simpelthen nødvendigt, og det ønsker samfundet også. Hun mener, at Kommissionen bør justere forslaget, og at det først bør blive klart, hvad EU-Kommissionen mener med 'sårbar geieden.

S&D mener også, at andre (grønne, miljøvenlige) plantebeskyttelsesmidler først skal udvikles og godkendes, før Bruxelles kan forpligte ressourcer.

Kommissær Kyriakides gjorde det klart, at kommissærerne nu har givet afkald på et "totalt forbud" mod landbrugsjorder, og at fra nu af kan de "mindst skadelige midler" bruges der. Hun sagde også, at land-for-land-målet vil se på, hvor meget disse EU-lande allerede har reduceret brugen.

Ulrike Müller (Forny liberale) sagde, at der er 'for meget ideologi i naturgenopretningsforslagene', og påpegede, at der nu arbejdes med 'alternativer' uden at tage eksempler. Martin Häusling (De Grønne) og Anja Hazekamp (Forenede Venstre) gjorde det klart, at de stadig støtter planer om at reducere brugen af kemikalier i landbruget.

Hazekamp mindede også om, at modstandere af landbrugsmiljøforanstaltninger fortsat falder tilbage på påstande om, at fødevaresikkerheden er i fare.

"I de senere år har de også brugt disse argumenter under eurokrisen, Brexit, corona-pandemien, krigen i Ukraine og nu med naturgenopretning." Ikke det, men tabet af biodiversitet er en reel trussel mod landbrugets fødevareproduktion, siger hun.

Det kan konkluderes ud fra Kyriakides' formulering, at spørgsmålet om PPP ('Plant Protection Plan') kan blive en stopklods for LNV-ministrene i deres Landbrugsråd i weekenden den 11. og 12. december.

Adskillige EU-lande har tidligere udtrykt stærke indvendinger dér, men Kyriakides påpegede, at der hidtil ikke formelt har stemt noget land imod det. Landbrugsministrene har også mange indvendinger mod manglen på en 'konsekvensanalyse', som normalt gennemføres, når nye europæiske love indføres.

Tidligere har kommissærerne Frans Timmermans (klima), Virginius Sinkevicius (miljø) og Janusz Wojciechowski (landbrug) sagt, at sådanne undersøgelser allerede er blevet udført og offentliggjort, men at Europa-Parlamentet og ministrene tilsyneladende ikke er tilfredse med dem.

populær

EU indkalder til en toårig konference om meget tiltrængt modernisering

Europa-Kommissionen præsenterede onsdag sine egne ideer til en to-årig konference om modernisering og reform inden for EU ...

Russiske borgere ønsker muligvis sorgpenge til MH17-familier

Et flertal af russiske borgere mener, at deres land bør sørge for de pårørende til det nedskudte malaysiske passagerfly ...

Europæiske landmænd mod Nutriscore farvekode som EU madmærke

I kampen om at vælge et EU-bredt fødevaremærke har den europæiske landmandslobby tilsluttet sig de italienske protester mod ...

Tyskland køber muligvis grise klar til slagtning efter jul

Den tyske LNV-minister Julia Klöckner udelukker ikke opkøb af store lagre af usolgt kalvekød og svinekød, men ikke om dette ...

Sidste år i EU-lande på grund af korona - midlertidigt - mindre luftforurening

Sidste år blev CO2-luftforurening reduceret i alle EU-lande. Eurostat beregnede, at emissioner fra forbrænding af ...

Lige indeni

Kemivirksomheder indsendte pesticidtest til USA, men ikke til EU

Nogle europæiske kemivirksomheder har ikke forsynet EU med adskillige undersøgelser af de mulige risici ved deres pesticider. Det er omkring ni...

Ukraine truer med WTO-klage over EU-importforbud

Ukraine har opfordret EU-landene til at afslutte den pålagte importblokade af landbrugsprodukter til fem nabolande EU. Ordningen løber fra 5...

Millioner fra europæisk krisefond til klimaskader i landbrug og gartneri

Spanien, Portugal, Frankrig og Italien kaldte tirsdag med succes på krisereserven fra EU-landbrugsfonden i Bruxelles. På grund af klimatiske...

Det spanske landdistriktsparti vinder pladser; PP slår PSOE

Det nye landdistriktsparti Espana Vaciada ('Tomme Spanien') vandt søndag mandater i flere landsbyer og regionsråd ved lokal- og regionalvalg i Spanien.

Twitter unddrager sig EU adfærdskodeks; varsel om afgang?

Den sociale medieplatform Twitter, der ejes af den amerikanske milliardær Elon Musk, forlader EU's frivillige adfærdskodeks mod desinformation om...