Europa-Parlamentet forsøger at stoppe "grøn" anerkendelse af atomenergi

Europa-Parlamentets miljøudvalg (ENVI) og Økonomiudvalget (ECON) gør indsigelse mod Europa-Kommissionens forsøg på at mærke atomkraft og gas som vedvarende energi.

Formændene for begge MEP-udvalg protesterer i et brev til EU-Kommissionen mod den vage måde, hvorpå den såkaldte taksonomilov er blevet udarbejdet. På sidste dag af sidste år annoncerede EU-kommissærerne for klima, energi, beskatning og økonomiske anliggender, at atomenergi og naturgas kan mærkes som miljøvenlige under visse betingelser.

Formand Bas Eickhout (GroenLinks) for miljøudvalget mener, at Europa-Parlamentet bør trække i håndbremsen, før EU-kommissærerne tager yderligere skridt.

Ifølge Eickhout har EU-Kommissionen forberedt den kontroversielle beslutning efter baglokale-forhandlinger med europæiske regeringsledere. Taksonomibeslutningen fastslår, hvilke investeringer der kan betegnes som 'klimavenlige' og 'bæredygtige'. Der bør ikke udbetales EU-tilskud for investeringer, der ikke opfylder disse kriterier.

I praksis vil det på sigt betyde en ende på statstilskud til atomkraftværker og til kraftværker, der fyres med naturgas. Regeringer, der investerer deres egne penge i atomkraftværker, kan også støde sammen med den europæiske taksonomi.

De to EP-udvalg beder om mere tid til at vurdere Kommissionens plan. De kræver også en konsekvensanalyse (af de finansielle og økonomiske konsekvenser), som det er sædvanligt for vigtige lovforslag.

Eickhout siger, at udover de proceduremæssige indsigelser er Kommissionens hensigt heller ikke i overensstemmelse med det politiske indhold af det mandat, som grupperne i Europa-Parlamentet gav Europa-Kommissionen i 2019. Det er dog tvivlsomt, om MEP'erne fra de tre største 'koalitionsgrupper' også mener det.

"Kommissionen må kun klassificere økonomiske aktiviteter som bæredygtige, hvis dette er inden for rammerne af taksonomiloven. I stedet misbruger Kommissionen nu denne lov til at gennemføre et politisk ønske fra nogle medlemsstater," sagde den hollandske GroenLinkser.

Bæredygtige investeringer nyder ifølge ham ikke godt af den store juridiske usikkerhed, som investorerne står over for, hvis atomenergi og gas alligevel bliver stemplet som bæredygtige på et tvivlsomt lovgrundlag, lyder det.

Planen om at klassificere nuklear energi og gas som bæredygtig er endnu ikke blevet godkendt af det samlede kollegium af EU-kommissærer. Hvis Europa-Kommissionen går igennem med beslutningen, kan et kvalificeret flertal af medlemslandene eller et absolut flertal i Europa-Parlamentet afvise beslutningen.

(opdatering: den tidligere version af denne artikel henviste fejlagtigt til "Europa-Parlamentets høringer")