Europa-Parlamentet forsøger endnu en gang at forhindre husdyrtransport ad søvejen

Gris på lastbil transport til fabrik

Europa-Parlamentet beslutter i denne uge, at transporten af levende kvæg i EU skal begrænses yderligere. I Strasbourg stemmes der ikke kun om de seneste anbefalinger fra et særligt undersøgelsesudvalg, men også yderligere forslag.

Nogle MEP'er forsøger at opnå et fuldstændigt forbud mod transport af alt husdyr med endnu strengere ændringer. Fra 2023 må rejser med slagtekvæg ikke vare længere end otte timer og ikke ved temperaturer over tredive grader.

En undtagelse for nogle transporter over 35 grader vil blive slettet. Der skal være bedre holdepladser og kameraer til eftersyn på læsse- og lossepladserne for dyr. Transport af dyr under 35 dage er også forbudt. 

Men de nye regler gælder ikke for transport af ikke-kødkvæg og heller ikke for transport ad søvejen. Europa-Parlamentet ønsker at sætte en stopper for, hvad det kalder 'dyre-slæbning', hvor kvæg opdrættes i ét EU-land, slagtes i andre lande og forarbejdes og pakkes i endnu andre lande. 

MEP'er fra De Grønne og Partiet for Dyrene har stillet ændringsforslag om at forbyde transport i mere end 8 timer for alle husdyr, ikke kun slagtekvæg. Og det burde også gælde al søtransport; højst op til 24 timer. I ANIT-udvalget var afstemningen herom uafgjort med 30 stemmer mod 30, og 1 undlod at stemme. Der kan stadig være flertal i det samlede parlament.

Irsk kalveeksport til EU-fastlandet forbliver upåvirket af et forslag om en 24-timers transportgrænse for husdyr ad søvejen. Det ville blokere for eksport til lande uden for EU.

Transporten af titusindvis af får fra rumænske havne via Sortehavet og Bosporus til islamiske lande i Mellemøsten har været kontroversiel i mange år. Forsendelsen af kalve fra spanske havne til Nordafrika falder også ind under kategorien 'eksport uden for EU'.

Mange udvalgsmedlemmer ønsker at afslutte det, de kaldte 'dyreslæbning', hvor kvæg opdrættes i ét EU-land, slagtes i andre og forarbejdes og pakkes i andre lande. Hvorfor transportere levende dyr, når man også kan transportere deres kroppe?, bemærkede ANIT-udvalget i sidste måned.