Europa-Parlamentet godkender europæisk udveksling af patientjournaler

Europa-Parlamentet har med stort flertal (516 stemmer for, 95 imod og 20 hverken for eller imod) godkendt oprettelsen af et europæisk agentur for udveksling af patientdata. Det nye europæiske sundhedsdatarum (EHDS) muliggør udveksling mellem læger, hospitaler og apoteker i hele EU, men kræver, at beboerne først godkender dette.

Fordi sundhedsministrene tidligere på måneden gik med til forslaget fra EU-kommissær Didier Reynders efter måneders officielle forberedelser og forhandlinger, forventes endelig vedtagelse i begyndelsen af næste år og implementering fra 2025. 

Det har Holland også sagt ja til, fordi hollandske forhold ifølge afgående minister Ernst Kuipers er mere end tilstrækkeligt med i det endelige forslag. For eksempel kan EU-lande, der allerede har en (elektronisk) patientfiludveksling, fortsætte med det. 

EU-landene vil også have mulighed for at give deres indbyggere valget om, hvorvidt deres medicinske data må udveksles mellem EU-lande (opt-out). Det vil endda være muligt at inkludere en opt-in-ordning for udveksling af data til videnskabelig DNA-forskning. Disse data deles derfor ikke som standard.

For hurtigt at organisere introduktionen i Holland blev HDAB-NL-programmet startet i denne måned. Dette skal udvikle tekniske funktioner til det nye europæiske system. Den hollandske databeskyttelsesmyndighed er også involveret i at overvåge privatlivsaspekter.

Patientorganisationer i flere EU-lande og EU-politikere har udtrykt bekymring over konsekvenserne af privatlivets fred. Den hollandske MEP Bert-Jan Ruissen (SGP) kaldte lovforslaget for 'optakten til en europæisk sundhedsunion. Ved at indsamle patientdata på EU-niveau bevæger vi os mod ét forsikringssystem. Bruxelles vil snart ordinere til os, hvilke behandlinger vi stadig får tilskud til.'

MEP Anja Haga er meget bekymret over fortroligheden af de medicinske data fra millioner af patienter i EU: "Det er ikke meningen, at kommercielle virksomheder har adgang til patientdata, hvis patienten ikke giver udtrykkeligt samtykke." Haga ønsker derfor, at lægedata kun deles, hvis patienterne på forhånd giver udtrykkelig tilladelse hertil.

Ifølge Haga er det uheldigt, at store medicinalvirksomheder kan drage fordel af et sådant system: "Risikoen for et databrud er altid til stede og er ude af proportion til den mulige fordel for patienten." For et par år siden var Kristelig Union meget kritisk over for indførelsen af en elektronisk patientjournal i Holland, fordi det længe var uklart, hvem der præcist kunne få adgang til de data.