Europa-Parlamentet ønsker en bedre mindstelønsordning i EU-landene

EP plenarmøde - Tilstrækkelige mindsteløn i Den Europæiske Union

I alle EU-lande bør der være en mindsteløn, der er nok til at dække leveomkostningerne og føre til en anstændig levestandard. Det er, hvad Europa-Parlamentet går ind for efter forhandlinger med EU-medlemslandene. MEP Agnes Jongerius (PvdA) ønsker, at der bliver sat hurtigt ind på grund af de stadigt stigende priser.

Europa-Parlamentet vedtog onsdag en særlig lovgivning, der skal sikre en passende mindsteløn. EU-landene vil fortsat selv bestemme niveauet for mindstelønnen, men fra nu af skal de garantere, at denne løn understøtter deres borgere tilstrækkeligt.

Det nye direktiv gælder for alle EU-ansatte, der har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold. Lande, hvor mindstelønnen allerede er beskyttet af kollektive overenskomster (såsom Holland), er ikke forpligtet til at anvende de nye overenskomster overalt.

Den vedtagne lov slår også fast, at lande med få overenskomster og svage fagforeninger skal udarbejde en handlingsplan for at øge overenskomsterne sammen med arbejdsmarkedets parter. De skal også etablere et håndhævelsessystem for at imødegå misbrug af underleverandører, falsk selvstændig virksomhed, uregistreret overarbejde eller øget arbejdsbyrde.

MEP Agnes Jongerius (PvdA) var EU-ordfører for denne mindsteløn. Dels på grund af hende kom den nye lov i stand. Hun mener, det er vigtigt, at der tages opfølgende skridt hurtigt.

"Priserne på dagligvarer, energiregninger og boliger eksploderer," siger Jongerius. "Folk kæmper virkelig for at få enderne til at mødes. Vi har ikke et sekund at tabe, for arbejdet skal betale sig igen«.