Europa-Parlamentet ønsker at forbyde eksport af plastaffald til ikke-EU-lande

Europa-Parlamentet ønsker et forbud mod eksport af plastaffald til lande uden for EU. Forbuddet skulle træde i kraft om cirka tre år. Med den holdning vil Europa-Parlamentet forhandle med miljøministrene fra EU-landene.

Ifølge MEP'erne vil dette være et incitament til at designe mere genanvendelig plast og øge kapaciteten til oparbejdning på kort sigt. Ifølge forskning er der behov for en forøgelse af kapaciteten på 10 til 20 procent. EU-landene eksporterer i øjeblikket hovedsageligt plastaffald til Tyrkiet, som ikke engang kan behandle sit eget plastaffald. 

Fra 2005 til 2018 faldt den gennemsnitlige mængde kommunalt affald pr. indbygger i EU. Der var dog forskellige tendenser fra land til land. Eksempelvis var der en stigning i Danmark, Tyskland, Grækenland, Malta og Tjekkiet og et fald i Bulgarien, Spanien, Ungarn, Rumænien og Holland.

I absolutte tal pr. person var affaldsproduktionen højest i Danmark, Malta, Cypern og Tyskland og lavest i Ungarn, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

Deponering af affald er næsten ikke-eksisterende i lande som Belgien, Holland, Sverige, Danmark, Tyskland, Østrig, Finland. I disse lande spiller forbrænding en vigtig rolle ved siden af genbrug. 

Deponering af kommunalt affald er stadig populært i de østlige og sydlige dele af Europa. Ti lande deponerer mindst halvdelen af deres kommunale affald. I Malta, Cypern og Grækenland er det over 80%; i Kroatien, Rumænien, Bulgarien og Slovakiet mere end 60%; mens det i Spanien og Portugal er mere end 50%.

Forordningen om affaldstransport, der er under udarbejdelse, går længere end blot plastikaffald. Eksport af affald til lande uden for OECD vil kun være tilladt, hvis disse lande selv på forhånd er enige herom, og hvis det er påvist, at de kan behandle det. Eksportører skal demonstrere, at deres kunder behandler affaldet på en miljøvenlig måde.

I 2020 eksporterede EU-landene 32,7 millioner tons affald til ikke-EU-lande, hvilket tegner sig for omkring 16 procent af den globale affaldshandel. Det er en stigning på 75 procent i forhold til for tyve år siden. Derudover handler EU-medlemslandene 67 millioner tons affald indbyrdes hvert år.