Europa -Parlamentet opstiller mål for FN's klimatopmøde i Glasgow

Plenarmøde - Klima og økologisk nødsituation

På FN's klimatopmøde i Glasgow i november ønsker Europa -Parlamentets miljøudvalg, at EU opfordrer til udfasning af tilskud til fossil energiproduktion helt.

En ENVI -resolution, som hele Europa -Parlamentet skal stemme om i denne uge, er udgangspunktet for Europa -Parlamentets forhandlere på dette FN -topmøde.

Resolutionen kræver, at der tages skridt til handling på løfte fra rige lande om at stille 100 milliarder dollars årligt til rådighed i klimatilskud til udviklingslande. På trods af mangel på støtte fra Kristendemokraterne vandt det forslag også et flertal for helt at afskaffe alle fossile tilskud senest i 2025.

Det hollandske MEP Bas Eickhout (GroenLinks) ville gerne have set endnu højere europæiske klimamål, men det var der ikke flertal for. Eickhout er en del af forhandlingsdelegationen for Europa -Parlamentet i Glasgow.

Forhandlingerne under klimatopmødet omhandler mange tekniske spørgsmål. Et af de vigtige diskussionspunkter er tidslinjen for klimamålene. Lande har nu klimamål med forskellige datoer for deres mellemmål, for eksempel 2025 eller 2030.

Debatten er, om disse mål skal fastsættes hvert femte eller hvert tiende år. Europa -Parlamentet ønsker, at den slags mål fastsættes hvert femte år fra 2031.

Der er store forskelle mellem landene. Storbritannien, Canada og USA tager relativt store nye skridt, ligesom EU. Men Australien og Indonesien har for eksempel ganske enkelt indsendt deres gamle klimamål igen.

Så er der lande som Rusland og Indien, der sætter så svage mål, at de er over deres faktiske emissionstendens. Resultatet er, at de ikke skal gennemføre en klimapolitik for at nå deres mål og derfor ikke opnår en reduktion af emissioner.