Husdyrbrug også under strengere EU regler mod luftforurening

Europa-Parlamentets miljøudvalg har yderligere svækket forslaget om at bringe mange flere husdyrbrug under strengere RIE-emissionsstandarder. 

Hermed følger ENVI-udvalget det kompromis, som tidligere er udarbejdet af EU-diplomater om at bringe færre husdyrbrug ind under emissionsordningen, og at sænke kriterierne for fjerkræ- og svinefarme mindre.

Miljøudvalget ønsker også at gøre det muligt for EU-lande at erstatte licenskravet for 'små' virksomheder med et registreringskrav med mindre administrativt besvær.

Derudover indeholder det nu accepterede kompromis en undtagelse for alt ekstensivt husdyrbrug; RIE-ordningen vil kun gælde for intensive husdyrbrug. Desuden forlænges gennemførelsesperioden, og der vil blive rejst barrierer mod 'mere import og lækage til udlandet' gennem indførelse af gensidighedsprincippet.

I første omgang ønskede miljøkommissær Virginius Sinkevicius og klimakommissær Frans Timmermans at bringe næsten alle husdyrbrug ind under de forureningsregler, der har eksisteret siden 2010 for titusindvis af industrielle erhvervsaktiviteter. I første omgang sagde EU-kommissionen, at det kun ville gælde for de helt store husdyrbrug, men det skøn viste sig at være baseret på forældede tal. 

Ikke kun Europa-Parlamentets landbrugsudvalg, men også LNV-ministre fra flere EU-lande havde også forbehold over for 'det administrative postyr for alle former for nye tilladelser'. Flere EU-fraktioner og LNV-ministre ønsker at lade husdyrbruget stå helt udenfor, men den bøn førte til modstand.

Ikke kun andre sektorer som transport eller byggeri eller skibsfart, men også intensivt dyre- og husdyrbrug vil snart skulle bruge de bedste tilgængelige teknikker mod luft- og jordforurening, hævdes det.

Det samlede Europa-Parlamentet forventes nu at vedtage en endelig holdning i juni eller juli. Så vil det vise sig, om der er flertal for at holde malkekøerne helt udenfor. Derefter kan trilogforhandlingerne med Europa-Kommissionen og EU-miljøministrene afsluttes i år.