Katastrofefond og flerårigt budget for EU-landbruget skal være væsentligt højere

Den europæiske landbrugskommissær Wojciechowski mener, at EU har brug for en større krisefond til at håndtere katastrofer. Ifølge ham er den nuværende katastrofefond kun egnet til at absorbere stødene fra mindre markedsforstyrrelser og omvæltninger.

Coronakrisen og den russiske krig mod Ukraine viser, at krisefonden kun kan bruges tilfældigt, i begrænset omfang.

På et møde med Europa-Parlamentet i Strasbourg sagde Wojciechowski, at EU-landene selv er i en bedre position end Kommissionen, når det kommer til at tildele krisehjælp. EU har udvidet reglerne, der tillader EU-lande at yde tilfældig økonomisk støtte til deres industrier. Den nye landbrugspolitik åbner også muligheder for nationale afvigelser.

Samtidig sagde Wojciechowski, at han overvejer at genåbne krisereserven igen i år, men det skal EU-landene gå med til og også selv frigøre penge. Han har allerede gjort det klart (i tilfælde af blandt andet fugleinfluenza og svinepest), at krisehjælp på EU-skala højst vil være en dråbe i havet. Hvis det blev fordelt blandt alle landmænd i EU, ville der kun være omkring 50 euro til rådighed for hver bedrift.

Ifølge Wojciechowski er stigende inflation et meget større problem for mange landmænd.Denne inflation er ikke den samme i alle medlemsstater, hvilket gør modreaktioner fra Bruxelles sværere. Ungarske landmænd er i øjeblikket hårdest ramt af prisstigninger. Situationen er også vanskelig i de baltiske lande samt i Rumænien og Bulgarien. 

På grund af den høje inflation og dens indvirkning på det europæiske landbrug bør det europæiske landbrugsbudget øges betragteligt i det nye langsigtede skøn, sagde Wojciechowski til Europa-Parlamentet. Det nye flerårige program træder først i kraft i 2028, hvis en ny kommission er på plads efter valget i 2024. Det nuværende hold af tilsynsdirektører har dog til hensigt at 'tilpasse deres budgetter til den nye virkelighed'. 

Det nuværende landbrugsbudget (270 mia. EUR) er omkring en tredjedel af det samlede EU-budget. Dette budget er dog blevet betydeligt opbrugt i de seneste måneder på grund af voldsom inflation.Ifølge EU's landbrugschef er der behov for et større budget for at sikre fødevaresikkerhed for EU, samt for at beskytte landbruget, miljøet og landsamfundene.