fredag 1 juli 2022
Hjem EP Klimalovgivning EU et skridt nærmere gennem kompromis i Europa-Parlamentet

Klimalovgivning EU et skridt nærmere gennem kompromis i Europa-Parlamentet

De tre største politiske grupper i Europa-Parlamentet er endelig nået til enighed om at indskrænke ETS-emissionshandelssystemet, men spredt ud over længere sigt. Dette baner også vejen for enighed om to andre vigtige nye klimalove fra Europa-Kommissionen.

I så fald kan Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og de 27 EU-lande indlede trilog-konsultationerne (treparts) om kommissær Frans Timmermans' klimalove. Afskaffelsen af de 'gratis tilladelser' bliver nu spredt over en længere periode, men over færre år, end Kommissionen oprindeligt foreslog.

Der er nu også lavet en kobling til den nyligt indførte toldkorrektionsfaktor (CBAM) for import af billige miljøforurenende produkter fra lavtlønslande. Hvis 'spejlklausuler' i handelsaftaler ikke virker (og billig import kommer alligevel ind), vil europæiske virksomheder beholde deres ETS-rettigheder.

Aftalen mellem det centrum-højre European People's Party (EPP), Socialdemokraterne (S&D) og det liberale Forny Europa (RE) støttes også af De Grønne. Blot i sidste måned ønskede venstrefløjen og de grønne grupper så hurtigt som muligt fuldstændigt at afskaffe de gratis ETS-tilladelser, mens Kristendemokrater og konservative ønskede at begrænse ekstra skatter på erhvervslivet mest muligt og sprede det ud i tide.

Det kompromis, der nu er indgået, slår juridisk fast, at luftforureningen fra ETS-tilladelser skal reduceres med næsten to tredjedele inden for ti år. Den maksimale forurening er også reduceret med millioner af tons. Kompromiset vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet til afstemning i plenarforsamlingen den 22. juni.

EPP-forhandler Esther de Lange udtrykte tilfredshed med det kompromis, der blev indgået med Euractiv. "Først og fremmest ønskede vi at nå målene om at reducere CO2-emissioner med 55% inden udgangen af dette årti," sagde hun.

Det andet mål var at give "pusterum" til europæiske industrier, som "fungerer i en meget vanskelig økonomisk situation" forårsaget af inflation og stigende energipriser drevet af krigen i Ukraine.

"Jeg håber, vi kan få dette igennem Parlamentet i næste uge, så vi kan begynde at forhandle med Ministerrådet, fordi det er meget vigtigt, at vi færdiggør dette stykke lovgivning så hurtigt som muligt," sagde Labour-partiets forhandler Mohammed Chahim.

I denne uge i Strasbourg vil der også blive taget stilling til en vigtig anden del af von der Leyen-kommissionens klimaplaner. Et flertal i ENVI-miljøudvalget afviser at mærke naturgas og atomenergi som 'vedvarende energi', som EU-Kommissionen foreslår i øjeblikket. 

Beslutningen om at medtage gas og atomenergi på den berettigede liste for bæredygtige investeringer ('taksonomi') er en såkaldt delegeret retsakt, der kan blokere Europa-Parlamentet med et absolut flertal (353 ud af 705) af stemmerne. Hvis det sker i denne uge, bør EU-Kommissionen komme med et nyt forslag.

Efter sigende er klimakommissær Frans Timmermans indholdsmæssigt enig i sine modstanderes indvendinger mod optagelsen af gas og atomenergi på taksonomilisten, men sidste år gik flertallet i EU-Kommissionen med under pres fra Tyskland og Frankrig. 

Frankrig ønskede at holde sin egen atomenergisektor subsidierbar, og Tyskland ønskede stadig at beskytte den (russiske) gasledning Nord-Stream-2. I mellemtiden er den nye tyske 'trafiklys'-koalition imod gastaksonomien.

populær

Det polske parlament udsætter afgørelsen om ny strengere dyrelovgivning

Det polske parlament forsinker midlertidigt drøftelsen af en strengere dyrelov. Landbrugskommissionen annullerede uventet behandlingen af ...

Moderat støtte fra Europa-Parlamentet til et trinvist forbud mod dyrebure

Europa-Parlamentets landbrugsudvalg lægger praktiske og økonomiske betingelser til ophør af brugen af bure på lang sigt ...

USA anlægger sag mod Canada for mere eksport af billig mælk

For første gang i den nordamerikanske handelsaftale indleder USA sag mod nabolandet Canada. Washington vil have ...

EU-Revisionsretten: 'forureneren betaler ...' gælder også for landbruget.

Den Europæiske Revisionsret mener, at landbrugssektoren bør gøres økonomisk ansvarlig for rensning af forurening af drikkevand. I...

Den schweiziske kanton Valais genoptager ulvejagt på alpine enge

Jægere i den schweiziske kanton Valais skød tirsdag en ulv nær Goms. De kantonale myndigheder havde tidligere ...

Lige indeni

Russerne 'letter' blokaden af Ukraines Sortehavshavne

Den russiske hær har forladt den ukrainske slangeø. Ifølge det russiske forsvarsministerium gør de dette for at vise...

EU energi: hurtigt mindre gas, olie og kul og mere fra sol, vind og bio

Energiministrene fra EU-landene mener, at EU bør stoppe med at bruge gas, olie og kul hurtigere,...

Mindre høst og vandmangel i Sydeuropa på grund af ekstrem tørke

På grund af den fortsatte ekstreme tørke i Sydeuropa er mindre...

OECD: fra nu af binde landbrugsstøtte til miljø- og klimaopgaver

OECD-økonomer siger, at europæiske landbrugssubsidier knap har bidraget til at reducere luft- og jordforurening. Ifølge en ny OECD-rapport...

Tilskud fra EU landdistriktsfond ender ikke godt alle steder

De europæiske tilskud til forbedring af landskabet ender ikke godt alle steder. I en tredjedel af tilfældene...