lørdag den 30. september 2023
Hjem EP Landbrug og miljø søger et kompromis om husdyremissioner

Landbrug og miljø søger et kompromis om husdyremissioner

EU-Kommissionen insisterer på, at der skal gøres noget ved luft- og jordforurening fra husdyr-, fjerkræ- og svineindustrien. En talsmand for Kommissionen sagde, at Landbrugsudvalgets indsigelser mod at udvide direktivet om industrielle emissioner (IED) er alt for overdrevne. 

Fra nu af ønsker Bruxelles at inddrage husdyravl fra 150 kvæg, og stramme kriterierne for svineavl og fjerkræ, så flere virksomheder kommer med. Europa-Kommissionen er dog parat til at indgå kompromiser på dele. Kommissionen afviser, at der er tale om en pålagt forordning: iedereen fik lov til at deltage i diskussionen.

Europa-Parlamentets ENVI-miljøudvalg er enig i, at "forureneren betaler" også i disse sektorer. AGRI-landbrugsudvalget er imod de nuværende forslag (ligesom mange EU-regeringer), men De Grønne siger, at de vil komme med kompromistekster på det kommende trilogmøde.

I en fælles høring understregede en talsmand for EU-Kommissionen, at husdyrbrug kun vedrører de helt store husdyrbrug; højst omkring femten procent. Men flere MEP'er, såsom det hollandske CDA-medlem Annie Schreijer-Pierik, påpegede, at i nogle lande med meget husdyrbrug er 150 kvæg slet ikke så stort.

Derudover faldt stort set alle AGRI-udvalgsmedlemmer over udtrykket "industri" i direktivets navn, som om disse tre sektorer var store industrier. Kommissionens talsmand kunne blot påpege, at navnet på RIE-direktivet har eksisteret i årevis, og at det nu gælder for en lidt større del af husdyrsektoren. Desuden spillede Kommissionen mere eller mindre tilbage ved at fortælle MEP'erne, at det ikke er en løsning at gøre ingenting.

Et ofte hørt argument mod skærpede miljøkrav i landbruget er, at landbrugssektoren allerede har reduceret en del forurening på mange områder. EPP Kristendemokraterne mener derfor endda, at nye miljøkrav skal stoppes foreløbig. Men Kommissionen påpeger, at nitratforureningen ikke er blevet reduceret i årtier.

Hovedformålet med RIE (at industrien om nogle år skal være forpligtet til at bruge de mest tilgængelige moderne teknikker) er også blevet mødt med megen kritik. Det vil være meget anderledes for en lille svineavler på Cypern end for en stor svinefarm i Tyskland eller Spanien, blev det bemærket.

Det hollandske SGP-medlem Bert-Jan Ruissen fortalte sine kolleger, at miljøpolitikken i landbruget måske skulle tages på en helt anden måde: at EU ikke længere foreskriver et middel, en teknik, men et mål. Og at landmanden selv – inden for loven – finder midlerne til at nå det mål: 'Det betyder, at vi også skal have dyrevelfærd, miljø og klima med i beregningerne af de mål,' advarede han.

populær

Europa-Parlamentets formand David Sassoli (65) dør

David Sassoli, den italienske præsident for Europa-Parlamentet, døde tidligt tirsdag af følgerne af en immunkomplikation. Sassoli (65)...

Frankrig ønsker at tillade nye landbrugsressourcer hurtigere

Den nuværende EU-præsident Frankrig erkender, at alternative plantebeskyttelsesmidler kommer på markedet alt for langsomt. Den franske minister Julien Denormandie (landbrug) svarede, at...

Sophie In ́t Veld (D66) vil forbyde EU pas russiske oligarker

Den hollandske MEP Sophie in Veld (D66) ønsker et europæisk forbud mod såkaldte 'gyldne pas'. Hun tror, at rige russiske oligarker...

EU landbrugschef Wojciechowski giver NSP'er yderligere tre uger

EU-kommissær Wojciechowski gav sin første vurdering af de nationale strategiske planer for 19 EU-lande, herunder Holland, i sidste uge.

Fransk fjerkræ skal begrave slagtede kyllinger på gården

I Frankrig er der blevet slået så meget fjerkræ i de seneste uger på grund af den højpatogene fugleinfluenza (HPAI), at kadaverbehandlerne ikke kan gøre arbejdet...

Lige indeni

Tyskland gør ikke nok for naturen; nødvendig bevarelse og restaurering

EU-Domstolen har fastslået, at Tyskland ikke gør nok for at beskytte naturen. EU-dommerne afgjorde, at Tyskland...

Hollandsk konsul: Styrk landbrugsbåndene med Ukraine, især nu

Det hollandske landbrugsråd i Ukraine, Reinoud Nuijten, mener, at hollandsk landbrug allerede bør styrke båndene til den ukrainske landbrugssektor...

Glyphosat i EU-landbruget: indtil videre er kun Tyskland og Østrig imod det

Østrig har nu også offentligt talt imod den udvidede godkendelse af glyphosat i pesticider i europæisk landbrug. Denne meddelelse kommer snart...

Hundredvis af spanske køer er allerede døde på grund af smitsom kofeber

I Spanien er hundredvis af køer døde i de seneste uger af en epizootisk hæmoragisk sygdom EHD. At smitsom kofeber er relateret til...

Revisionsretten: EU tilskud til vinindustrien fører næppe til mere 'grøn' vin

Når der gives tilskud til den europæiske vinindustri, er der kun lidt opmærksomhed på miljøeffekter, og der er næsten ikke knyttet nogen bæredygtighedsbetingelser. At...