Søndag den 1. oktober 2023
Hjem EP 'Landbrug uden gødning bliver en redning for økologiske landmænd'

'Landbrug uden gødning bliver en redning for økologiske landmænd'

Den europæiske landbrugskommissær Janus Wojciechowski siger, at et skift til økologisk landbrug kan være en sidste udvej for de fleste små og mellemstore landbrug.

Især nu hvor energi og kunstgødning kun bliver dyrere på grund af den russiske krig mod Ukraine, giver det kun mere mening at skifte til et landbrug uden kemikalier, sagde Wojciechowski tirsdag i Strasbourg til franske, flamske og hollandske landbrugsjournalister.

For titusindvis af familielandbrug, især i Øst- og Centraleuropa, vil 'økologisk' være den eneste mulighed for at overleve som landbrugsbedrift, forventer Wojciechowski. Han henviser til de seneste tyve år, hvor antallet af små og mellemstore virksomheder har været støt faldende, i alle EU-lande. I den periode forsvandt 4 millioner små landbrug i EU.

Tilhængere og modstandere i Europa-Parlamentet blev faktisk enige i Strasbourg tirsdag om, at ikke én landbrugspakke kan gælde for alle 27 EU-lande. Hertil er ikke blot de geografiske forskelle og landskabstyper for store, men der er også for store forskelle i forbrug, kapacitet og forbrugsadfærd. 

For eksempel bruger en bosiddende i Polen i gennemsnit 4 euro om året på økologiske fødevarer og 300 euro i Danmark. For eksempel er størrelsen af en gennemsnitlig bedrift i Frankrig, Tyskland eller Italien to til tre gange så stor som på Malta eller Cypern. For eksempel har næsten alle hollandske eller danske landsbyer en økologisk butik, men i Polen skal man køre 80 kilometer for det.

Wojciechowski reagerede med tilfredshed og enighed på den rapport, som Europa-Parlamentet vedtog tirsdag om sin 25-punktsplan. Sidste marts præsenterede han EU-handlingsplanen for udvikling af økologisk produktion, som allerede var blevet annonceret i Farm to Fork-strategien og Biodiversitetsstrategien. 

Disse strategier er en del af den europæiske grønne aftale, som Europa-Parlamentet har accepteret, men er kontroversielle i landbrugskredse, fordi de indeholder mange klima- og miljøaspekter. Desuden tages der ifølge mange for lidt hensyn til landbrugspraksis på bedriften. Wojciechowski mener, at den nuværende landbrugspolitik er et godt kompromis mellem økologer og landmænd, sagde han i sin forklaring

Den østrigske MEP Simone Schmiedtbauer har som ordfører for landbrugsudvalget i de seneste måneder udarbejdet en landmandsvenlig version af Wojciechowskis økologiske plan. I hendes rapport understøttes og understreges på den ene side vigtigheden af at 'omstille til økologisk', men på den anden side er 'måltallet' på 25 procent økologisk landbrug opgivet (og ikke engang nævnt!). 

Den hollandske MEP Mohammed Chahim (PvdA) sagde: "Det er vigtigt, at vi gør landbrugssektoren mere bæredygtig, og at en væsentlig del af landbrugsjorden afsættes til økologisk, økologisk landbrug. Det er ikke kun bedre for miljøet, men også for dyrevelfærden.”

Det Forenede Venstre og De Grønne har forsøgt at få det 'måltal' på en fjerdedel af det økologiske landbrug inden 2030 ind i teksterne gennem et ændringsforslag, men det var der ikke flertal for. EP stemte overvældende for Schmiedtbauers "mere nuancerede" og "landmandsvenlige" version af Wojciechowskis "rå version" af biohandlingsplanen.

populær

Europa-Parlamentet fordømmer Ruslands krig mod Ukraine

Europa-Parlamentet har udsendt en resolution mod russisk aggression i Ukraine. Parlamentet opfordrer også til en effektiv...

Efter energihandlingspakken arbejder EU også på en landbrugshandlingsplan

EU-kommissær Janusz Wojciechowski holder et planlagt møde med AGRI Agriculture Commission torsdag (17. marts) om fødevaresituationen på grund af den russiske krig...

Første eksport af ukrainsk korn via den rumænske havn Constanta

Ukraine er begyndt at eksportere korn gennem den rumænske havn Constanta ved Sortehavet. Torsdag kom et første skib med 71.000...

Tilbagelevering af store dyreliv på grund af europæisk jagtforbud

Ved at forbyde jagt, ved at etablere naturlige levesteder og ved mere produktivt landbrug, store pattedyr, som før var på randen af...

OECD: fra nu af binde landbrugsstøtte til miljø- og klimaopgaver

OECD-økonomer siger, at europæiske landbrugssubsidier knap har bidraget til at reducere luft- og jordforurening. Ifølge en ny OECD-rapport...

Lige indeni

USA sætter bremsen på importen af vaccinerede franske ænder

Det amerikanske landbrugsministeriums inspektionstjeneste har indført nye importrestriktioner for fjerkræ fra Frankrig, da franskmændene er begyndt...

Nu også det første tilfælde af fugleinfluenza på en minkfarm i det centrale Finland

For første gang er der fundet en fugleinfluenzainfektion på en minkfarm i det centrale Finland. For at forhindre spredning af infektionen er der modtaget ordre...

Tyskland gør ikke nok for naturen; nødvendig bevarelse og restaurering

EU-Domstolen har fastslået, at Tyskland ikke gør nok for at beskytte naturen. EU-dommerne afgjorde, at Tyskland...

Hollandsk konsul: Styrk landbrugsbåndene med Ukraine, især nu

Det hollandske landbrugsråd i Ukraine, Reinoud Nuijten, mener, at hollandsk landbrug allerede bør styrke båndene til den ukrainske landbrugssektor...

Glyphosat i EU-landbruget: indtil videre er kun Tyskland og Østrig imod det

Østrig har nu også offentligt talt imod den udvidede godkendelse af glyphosat i pesticider i europæisk landbrug. Denne meddelelse kommer snart...