Landbrugspolitikere i EU delt over 'forpligtelse' 25% økologisk

Europa-Parlamentets landbrugsudvalg vil give europæiske landmænd tid til at gå over til mere økologisk landbrug. At holde sig til mindst 25% økologisk landbrug vil kun føre til fødevareoverskud, hvis efterspørgslen efter økologiske fødevarer ikke vokser.

Derfor bør jord-til-bord-strategien indfases, ifølge det foreløbige kompromissvar fra AGRI-udvalget på Europa-Kommissionens økologiske handlingsplan.

I de seneste måneder har den østrigske OVP MEP Simone Schmiedtbauer været i forhandlinger som ordfører med alle politiske grupper i Udvalget om Landbrug for at udarbejde en fælles holdning til EU-kommissærernes økologiske planer. Hendes foreløbige rapport, der blev præsenteret i onsdags, er under alle omstændigheder støttet af Kristendemokraterne og de konservative, liberale og højreorienterede (I+D) grupper.

Schmiedtbauer påpegede også, at politisk motiverede direktiver kan forårsage overproduktion. "Du bør ikke bryde den skrøbelige balance på det økologiske marked," advarede den hollandske MEP Bert-Jan Ruissen (SGP). 

For nogle EU-lande som f.eks. Østrig er det ikke et problem at opfylde 25%-grænsen for økologisk landbrug, men i gennemsnit skal den omtrent tredobles fra den nuværende 8% for at nå EU-kommissionens mål. Schmiedtbauer ønsker ikke at medtage en obligatorisk 25% i sin rapport. Derimod ønsker Socialdemokrater, Grønne og Det Forenede Venstre at holde fast i 25%-målet.

Den hollandske MEP Anja Hazekamp (PvdD) bemærkede, at Europa-Parlamentet allerede har støttet og fastlagt denne 25%-målsætning for 'jord til bord'-strategien.

I slutningen af marts skal Landbrugsudvalget stemme om betænkningen af ordfører Schmiedtbauer om handlingsplanen for økologisk landbrug. Det vil blive stemt om på plenarmødet i EU-parlamentet i maj.