MEP'er vil have mere 'landbrug' i EU-biodiversiteten

Europa-Parlamentets landbrugsudvalg mener, at der bør gøres mere i EU for at forbedre og beskytte biodiversiteten. Men det skal ikke ske på bekostning af landbrugssektoren. Torsdag opstillede Comagri-udvalget adskillige betænkeligheder og betingelser mod Green Deal's biodiversitetsplan.

Ifølge landbrugskommissionen har EU brug for en ambitiøs strategi for at standse tabet af biodiversitet, men den skal baseres på videnskabelige fakta og tal. Dermed gentog udvalget den tidligere opfordring til først at foretage gennemførlighedsundersøgelser af konsekvenserne af Green Deal og den nye fælles landbrugspolitik.

Landbrugskommissionen ønsker allerede at fastsætte, at mere biodiversitet skal ledsages af mere miljøvenlige pesticider, hvis landmændene skal reducere deres brug af kemiske pesticider. De ønsker, at EU forbedrer reglerne for godkendelse af nye afgrødebeskyttere med mindre miljøpåvirkning.

EP-medlemmerne opfordrede igen EU-landene til at tilskynde landmænd til at afsætte mindst 10% af deres jord til biodiversitet, for eksempel hække, bufferstrimler, bieden, hvor der ikke anvendes kemikalier og midlertidigt brakjord.

Den fælles landbrugspolitik (CAP) vil spille en nøglerolle i beskyttelsen af biodiversiteten på landbrugsjord, sagde de Comagri. Denne 'landbrugsliste' er nu forelagt miljøudvalget (ENVI), som sandsynligvis vil vedtage Europa-Parlamentets biodiversitetsstrategi i slutningen af april.

Det er usikkert, om alle ønsker, anmodninger og ønsker fra den landbrugsorienterede landbrugskommission vil blive overtaget af ENVI miljøkommission. I mange Green Deal-sager er det ikke kommissæren for landbrug (Wojciechowski), der er førende og afgørende, men miljø + klima (Timmermans) eller mad + sundhed (Kyriakides).

For 'den hollandske landbrugsstøj' i EU er der i den nuværende embedsperiode desuden kun to MEP'er, der har fuld plads i landbrugsudvalget (og to afløsere), men i ENVI's miljøudvalg har hollandske grupper fire faste pladser (og fire erstatninger).

Fra landbrugsudvalget er Bert-Jan Ruissen (SGP) den eneste hollandske person, der er tæt involveret som skyggeordfører i de igangværende trepartsforhandlinger om en ny landbrugspolitik. Fra ENVIs miljøkomité har de to næstformænd Bas Eickhout (GroenLinks) og Anja Hazekamp (PvdD) kontrol over håndteringen af disse trepartsforhandlinger.