Minimumspakke for EU-dækkende handicapkort

Der vil være et EU-dækkende handicapkort, der sætter en minimumsstandard for støtte til handicappede. Det eksisterende europæiske handicapparkeringskort for handicappede vil også blive opdateretd. 

EMPL-udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender godkendte enstemmigt en rapport fra den slovakiske liberale Lucia Duris torsdag i Bruxelles om kriterierne for et sådant første EU-dækkende handicapkort. Omkring 87 millioner mennesker i Europa lever med en eller anden form for handicap. De støder jævnligt på forhindringer, når de rejser og opholder sig i andre europæiske lande, fordi deres handicapstatus ikke er lige anerkendt overalt. 

Indtil videre har hvert EU-land sine egne regler for brugen af et handicapparkeringskort. Det nye kort er også gyldigt i Liechtenstein, Norge, Island og Schweiz.

I september fremlagde Europa-Kommissionen et forslag, der skal sikre, at begge kort letter retten til fri bevægelighed for mennesker med handicap. Mennesker med handicap vil have samme adgang til særlige forhold, fordelagtige behandlinger og parkeringsrettigheder, når de rejser og opholder sig i andre europæiske lande. 

I de seneste år har Europa-Kommissionen allerede afprøvet harmoniseringen af eksisterende nationale handicapkort fra otte lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumænien og Slovenien.

EU-kortet giver handicappede fortrinsbehandling i forskellige offentlige og private tjenester, såsom offentlig transport, kulturelle arrangementer, fritids- og sportscentre og museer. Dette kan blandt andet opnås gennem fri adgang, nedsatte takster, fortrinsadgang, personlig assistance og mobilitetshjælpemidler. 

Nu hvor Europa-Parlamentet har banet vejen for en sidste forhandlingsrunde med de 27 sundheds-, velfærds- og sportsministre, er det hensigten at afslutte beslutningsprocessen inden valget til Europa-Parlamentet i juni.