Strengere europæiske regler for langdistancetransport af husdyr

Udvalg om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed og fællesudvalg for landbrug og landdistriktsudvikling - Farm to Fork-strategi for et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem (INI)

Det europæiske parlamentariske undersøgelsesudvalg for husdyrtransport har afsagt en fordømmende dom over den måde, husdyr transporteres gennem EU-lande. ANIT-udvalget fordømmer også EU-landenes mange års utilstrækkelige tilsyn med sådanne husdyrtransporter. 

I mange tilfælde blev dyr berøvet mad og vand, udsat for ekstreme temperaturer og nogle gange opstaldet i overfyldte lastområder

Det parlamentariske undersøgelsesudvalg afhørte snesevis af europæiske agenturer og embedsmænd samt nationale myndigheder, dyrebeskyttelsesorganisationer, dyrlæger, transportører og landmænd. Derudover blev der besøgt steder, hvor dyr eksporteres.

Undersøgelsesudvalget bemærker, at dyr placeres i usikre positioner, især under transport til lande uden for EU. "EU'eren opfylder ikke sin pligt til at sikre, at dyrene har det godt under hele transporten fra afgang til destination," konkluderer undersøgelseskommissionen.

Transport med skib er problematisk: 'Størstedelen af de 80 skibe, der har en europæisk licens til dyretransport, er meget gamle og udgør en risiko for både menneskers og dyrs velfærd om bord', fremgår det af forskningsrapporten.

»Denne undersøgelse bekræfter, at reglerne systematisk bliver brudt. Dyr transporteres over lange afstande på tværs af Europa – og langt ud over europæiske grænser. Deres velbefindende er alvorligt på spil. Den misforståelse, at der er tale om ulykker og hændelser, er blevet endegyldigt modbevist," siger den hollandske MEP Anja Hazekamp (PvdD). Hun er en af medforfatterne til rapporten.

Ud over resultaterne af sin undersøgelse stemte ANIT-undersøgelsesudvalget også torsdag om en række anbefalinger til at reducere dyrelidelser under transport. Dyr under fem uger, såsom kalve og geder, må ikke længere transporteres. Ifølge undersøgelsesudvalget skal gamle dyr ikke længere sættes på lange transporter.

For at undgå, at dyr skal håndtere ekstreme temperaturer, anbefaler udvalget at sænke det tilladte maksimum fra 35 til 30 grader. Der bør også være en rød liste over transportører, der ofte bryder reglerne. Licensen for disse 'forkerte' transportører skal tilbagekaldes.

Undersøgelsesudvalgets anbefalinger vil blive endeligt vedtaget i januar på Europa-Parlamentets plenarmøde. Europa-Kommissionen er i øjeblikket ved at forberede en ændring af EU-lovgivningen for at beskytte dyr under transport.

Europa-Kommissionen vil fremsætte et forslag herom i 2023. Undersøgelseskommissionens anbefalinger vil indgå i lovændringen. Derudover er der i øjeblikket en offentlig høring, hvor virksomheder og borgere kan give deres mening til kende om europæiske dyrevelfærdsregler.