Tirsdag den 24. maj 2022
Hjem EP WUR på jord-til-bord: tal er en indikation; store forskelle fra land til land

WUR på jord-til-bord: tal er en indikation; store forskelle fra land til land

WUR-forsker Roel Jongeneel fortalte Europa-Parlamentet, at resultaterne af hans undersøgelse af konsekvenserne af Green Deal og jord-til-bord-fødevarestrategien hovedsageligt er vejledende.

I en fælles høring af AGRI-landbrugsudvalget og ENVI-miljøudvalget understregede Jongeneel, at hans undersøgelse hovedsageligt ser på konsekvenserne på produktionssiden. Hans WUR-undersøgelse henviser kun til indkomster som en indikation.

I høringen i går gav Jongeneel en forklaring på to WUR-undersøgelser af de mulige konsekvenser af jord-til-bord-strategien på markbrug og husdyrbrug.Ved hjælp af ark gjorde han det klart, at Green Deal og F2F forventes at have en negativ indvirkning på både animalsk og vegetabilsk produktion i EU vil have fra 10 til 15 pct. Konsekvenserne vil variere pr. afgrøde, pr. bedriftssystem og især pr. region.

Jongeneel understregede tirsdag eftermiddag, at der kan opstå store forskelle per land, afhængigt af hvordan EU-politikken vil blive omsat i praksis per land via NSP'erne. 'Vi har lige lavet nogle casestudier; i fremtiden vil meget afhænge af, præcis hvilken politik der gennemføres, og hvordan tingene gribes an lokalt. Man ved meget lidt om det i øjeblikket." 

WUR-undersøgelserne er bestilt af CropLife Europe og Copa-Cogeca og fokuserer hovedsageligt på konsekvenserne for landbruget. En af de undersøgelser viser, at indkomsteffekterne kan være både stærkt positive og negative. En positiv faktor er forventningen om prisstigninger som følge af Green Deal.

En negativ faktor er de yderligere miljøkrav, der fører til yderligere restriktioner og højere omkostninger. »Jeg understreger altid, at der er store regionale forskelle. Du kan få skift i produktionen inden for EU. Nogle lande kan så vinde (f.eks. i Østeuropa) og andre tabe (lande med miljømæssige hotspots). Jongeneel kaldte dette 'en svær historie'. 

Desuden er det endnu ikke klart, i hvilket omfang regeringen vil hjælpe landmændene med målrettede betalinger. "Vores kampe har også at gøre med det: Der er stadig meget, der bare ikke er kendt, hvordan kan du vurdere dets virkning? Det, der bliver gjort nu, er hovedsageligt vejledende,« sagde Jongeneel, da han blev bedt om en forklaring.

populær

Europa-Parlamentets pris til Limburg-fonden 'No Borders'

Fonden 'Ingen grænse' modtog i fredags prisen for den europæiske borger i Maastricht. No Border er...

Østrig for at fremskynde ombygningen af svinestald med spaltegulve

Østrig vil stort set skifte husdyrbrug fra spaltegulve til læggestalde med udeareal. Fra 2023 vil der kun være...

Lejlighedsvis tilfælde af svinepest i fjerntliggende region i det nordlige Italien

Et første ekstraordinært tilfælde af afrikansk svinepest er dukket op i det nordlige Italien. Det er uklart, hvordan virussen i...

Svenske landmænd producerer allerede væsentligt mindre på grund af høje omkostninger

En fjerdedel af de svenske landmænd har reduceret deres landbrugsaktiviteter de seneste måneder på grund af stigende omkostninger. Fire på...

Europa-Parlamentet fordømmer Ruslands krig mod Ukraine

Europa-Parlamentet har udsendt en resolution mod russisk aggression i Ukraine. Parlamentet opfordrer også til en effektiv...

Lige indeni

Ingen vaccination af EU fjerkræ mod fugleinfluenza i år

Landbrugsministrene fra de 27 EU-lande har enstemmigt godkendt en strategi for at muliggøre vaccination af kyllinger mod fugleinfluenza....

EU-høring om 'landbrugspenge' til meget mere europæisk biogas

De 27 EU-LNV-ministre kan diskutere hans plan for ekstra indkomststøtte til landmænd med landbrugskommissær Janus Wojciechowski på tirsdag. Sidste fredag...

EU letter toldprocessen for at fremskynde ukrainsk eksport

Europa-Parlamentet har godkendt den midlertidige suspension af EU-importafgifter på ukrainske produkter for at øge landets eksport.

EFSA kan ikke overtage alle nationale test for nye stoffer

Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har utilstrækkeligt budget til fuldt ud at fuldføre vurderingen af nye landbrugsprodukter fra alle 27 EU-lande på tværs af...

Amerikanske marker forurenet med PFAS fra forurenet spildevandsslam som gødning

I USA kan omkring 20 millioner hektar dyrket jord være blevet forurenet af PFAS-forurenet spildevandsslam brugt som gødning...