WUR på jord-til-bord: tal er en indikation; store forskelle fra land til land

WUR-forsker Roel Jongeneel fortalte Europa-Parlamentet, at resultaterne af hans undersøgelse af konsekvenserne af Green Deal og jord-til-bord-fødevarestrategien hovedsageligt er vejledende.

I en fælles høring af AGRI-landbrugsudvalget og ENVI-miljøudvalget understregede Jongeneel, at hans undersøgelse hovedsageligt ser på konsekvenserne på produktionssiden. Hans WUR-undersøgelse henviser kun til indkomster som en indikation.

I høringen i går gav Jongeneel en forklaring på to WUR-undersøgelser af de mulige konsekvenser af jord-til-bord-strategien på markbrug og husdyrbrug.Ved hjælp af ark gjorde han det klart, at Green Deal og F2F forventes at have en negativ indvirkning på både animalsk og vegetabilsk produktion i EU vil have fra 10 til 15 pct. Konsekvenserne vil variere pr. afgrøde, pr. bedriftssystem og især pr. region.

Jongeneel understregede tirsdag eftermiddag, at der kan opstå store forskelle per land, afhængigt af hvordan EU-politikken vil blive omsat i praksis per land via NSP'erne. 'Vi har lige lavet nogle casestudier; i fremtiden vil meget afhænge af, præcis hvilken politik der gennemføres, og hvordan tingene gribes an lokalt. Man ved meget lidt om det i øjeblikket." 

WUR-undersøgelserne er bestilt af CropLife Europe og Copa-Cogeca og fokuserer hovedsageligt på konsekvenserne for landbruget. En af de undersøgelser viser, at indkomsteffekterne kan være både stærkt positive og negative. En positiv faktor er forventningen om prisstigninger som følge af Green Deal.

En negativ faktor er de yderligere miljøkrav, der fører til yderligere restriktioner og højere omkostninger. »Jeg understreger altid, at der er store regionale forskelle. Du kan få skift i produktionen inden for EU. Nogle lande kan så vinde (f.eks. i Østeuropa) og andre tabe (lande med miljømæssige hotspots). Jongeneel kaldte dette 'en svær historie'. 

Desuden er det endnu ikke klart, i hvilket omfang regeringen vil hjælpe landmændene med målrettede betalinger. "Vores kampe har også at gøre med det: Der er stadig meget, der bare ikke er kendt, hvordan kan du vurdere dets virkning? Det, der bliver gjort nu, er hovedsageligt vejledende,« sagde Jongeneel, da han blev bedt om en forklaring.