EU Domstol: Polen diskriminerer afskedigelse af & #8216; vanskelige dommere & #8217;

Generelt syn på Kirchberg Plateau i Luxembourg - European Investment Bank (EIB) og Law Court

Polen er blevet dømt for forskelsbehandling af EU-Domstolen. Den polske regering havde prøvet & #8216; vanskelige dommere & #8217; eliminere dem ved førtidspensionering.

I henhold til en kontroversiel polsk lov skal kvindelige dommere og anklagere gå på pension i en alder af 60, mens mænd med 65 år får pension. Den europæiske ret siger, at loven er i strid med loven om ligebehandling.

Europa-Kommissionen har allerede indledt en procedure mod undergravning af retsvæsenets uafhængighed i Polen. I juni havde EU allerede ret ved den luxembourgske domstol over en anden ulovlig polsk lov. Europa-Kommissionen taler som svar på en vigtig dom for retsvæsenets uafhængighed i Polen.

I mellemtiden afventer en afgørelse fra EU-Domstolen den 19. november ivrigt. Derefter kommer en dom om en ny lov fra den polske regering, hvor dommerne kan straffes, hvis de er politisk & #8216; forkert & #8217; afgive udsagn. Ifølge Europa-Kommissionen udgør denne nye lov en stor fare for den polske forfatningsstats uafhængighed.

Ud over retssagerne for EU-Domstolen findes der også en såkaldt artikel 7-procedure mod Polen. I sidste ende kan denne procedure føre til, at landet mister sin stemmeret. Dette kræver enstemmighed blandt medlemslandene.